Yleiskuvaus

Päijät-Hämeessä on otettu käyttöön perhekeskustoimintamalli, jonka tavoitteena tuoda yhteen lapsia, nuoria ja perheitä auttavat ja tukevat ihmiset, palvelut ja toiminta. Ammattilaisten näkökulmasta toimintamalli kokoaa yhteen eri alojen ammattilaisia ja yhdistää osaltaan pirstaloituneita palveluita. Lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta tarkoitus on tarjota tukea ja ratkaisuja oikea-aikaisesti ja ennakoivasti. Perhekeskus toteutetaan toimijoiden verkostona, jossa kuntien, kuntayhtymän, järjestöjen, seurakuntien ja vertaisten tarjoamat palvelut ja tuki yhdistyvät. Perhekeskustoimintamallissa on kyse kuntalaisten hyvinvointia vahvistavista teoista sekä sujuvista palveluista ja toimintamalleista.

Viikkokirje
Videot
Tehtävät

Perhekeskustoimintamallin käytännön työtä ohjaa maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä, joka kokoontuu kerran kuussa ja jossa ovat edustajat kaikista Päijät-Hämeen kunnista (lisäksi Myrskylä ja Pukkila), Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimialajohdosta, seurakunnista, järjestöistä sekä oppilaitoksista. Yhteistyöryhmä määrittelee maakunnallisen vision, jonka lisäksi toiminta vahvistuu alueellisesti muotoutuvilla ratkaisuilla. Operatiivisesta johtamisesta vastaa perhekeskuksen johtotiimi, jossa ovat mukana Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lapsi- ja perhepalvelujen johtotiimi sekä kuntien sivistystoimenjohdon, seurakuntien ja järjestöjen edustus. Lisäksi käytännön työtä toteuttaa kolme perhekeskusvastaavaa ja perhekeskuskoordinaattori.

 

Päijät-Hämeen perhekeskusalueet ja perhekeskusvastaavat yhteystietoineen

Perhekeskuskoordinaattori Heli Kuitunen, perhekeskusvastaavat Sari Harviainen, Eveliina Ripatti ja Mirva Illi-Lampio, sekä kohtaamispaikkavastaava Tiina Leppänen, ovat aloittaneet tehtävissään 1.2.2019.

 

Perhekeskusalueet

Lahti Itäinen hyvinvointialue + Iitti, Asikkala, Padasjoki, Hartola – Sari Harviainen

040-8322 458, sari.harviainen@phhyky.fi

 

Lahti Pohjoinen hyvinvointialue + Orimattila, Pukkila, Myrskylä – Eveliina Ripatti

050-398 7680, eveliina.ripatti@phhyky.fi

 

Lahti Eteläinen hyvinvointialue + Hollola, Kärkölä – Mirva Illi-Lampio

044-018 7270, mirva.illi-lampio@phhyky.fi

 

Kohtaamispaikkavastaava Tiina Leppänen, Päijät-Häme

040-580 5781, tiina.leppanen@phhyky.fi

 

Toimijaverkosto

Sivu päivitetty: 6.9.2019