Asuminen

Asumista voivat vaikeuttaa monenlaiset asiat, kuten esimerkiksi talous- ja asumistaitojen puuttuminen tai ylivelkaantuminen. Pahimmillaan tilanne voi johtaa jopa asunnon menettämiseen, mikä voi johtua maksamattomista vuokrista tai se, että asunnosta ei ole kyetty pitämään huolta esimerkiksi sairauden tai päihdeongelman vuoksi. Joissain tapauksissa asuminen ei onnistu puutteellisten asuinolojen vuoksi.

Asumisen vaikeudet voivat olla ajankohtaisia hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, kuten erotilanteessa, nuoren itsenäistyessä, vankilasta vapautuessa, päihteiden ongelmakäytön tai mielenterveysongelman myötä.

Ikääntymisestä tai vammaisuudesta johtuen asumisen edellytysten parantamiseksi voidaan joutua tekemään asunnon muutostöitä.

Jos sinulla tai läheiselläsi on vaikeuksia asumisessa, ota yhteyttä Lapsiperhepalveluihin.

Sivu päivitetty: 3.4.2019