Kriisitilanne

Kriisitilanne on ennalta-arvaamaton äkillinen tilanne, johon ei ole voinut varautua etukäteen. Kriisitilanteessa ihmisellä ei ole aikaisempia kokemuksia tai keinoja, joiden avulla voisi selviytyä tilanteesta.

Kriisi voi olla esimerkiksi oma tai läheisen vakava sairastuminen, perhe- , lähisuhde- tai muu väkivalta, onnettomuus, tulipalo, kuolema ja rikoksen uhriksi joutuminen.

Kriisitilanteessa on kyse perustavaalaatua olevasta muutostilanteesta, johon perheet voivat saada tukea Lapsiperhepalveluista.

Hätätilanteessa yhteys hätäkeskukseen, puh: 112.

Sivu päivitetty: 3.4.2019