Lapsiperhearjessa selviytyminen

Arjessa selviytymiseen liittyvät jokapäiväiseen elämään kuuluvat asiat. Sellaisia voivat olla itsestä ja kodista huolehtiminen, vanhemmuus, liikkuminen, koulutus, työ, vuorovaikutus ja kommunikointi muiden ihmisten kanssa, ystävyyssuhteet ja harrastaminen.

Arjessa voi olla vaikeuksia selviytyä esimerkiksi kaupassa käynnistä, kodin siisteyden ylläpitämisessä, koulun käynnistä lapsiperheen arjesta tai ystävyyssuhteiden ylläpitämisestä. Vaikeudet voivat johtua monista eri syistä, kuten kuormittavasta elämäntilanteesta, omasta tai läheisen pitkäkestoisesta työttömyydestä, mielenterveys- tai päihdeongelmasta, vammaisuudesta tai sairaudesta.

Jos sinulla tai läheiselläsi on vaikeuksia tavallisesta arjesta selviytymisessä, ota yhteyttä Lapsiperhepalveluihin.

Sivu päivitetty: 3.4.2019