Työ-, opiskelu- tai päivätoimintapaikan puuttuminen

Työmarkkinoiden ulkopuolelle joutuminen lisää riskiä syrjäytymiseen ja köyhyyteen. Myös koulupudokkuus ja peruskoulun jälkeisen koulutuksen puuttuminen lisäävät huono-osaisuuden riskiä.

Keinoja työpaikan, oman koulutuspolun tai mielekkään päivätoiminnan löytämiseksi pyritään löytämään erilaisten sosiaalipalvelujen avulla. Jos sinulta tai perheenjäseneltäsi puuttuu työ-, opiskelu- tai päivätoimintapaikka, ota yhteyttä Lapsiperhepalveluihin.

 

 

Sivu päivitetty: 3.4.2019