Vaikea taloudellinen tilanne

Taloudellinen ahdinko voi johtua tulojen äkillisestä laskemisesta esimerkiksi työttömyyden, eron tai puolison menehtymisen vuoksi. Joskus taloudellinen tilanne huonontuu pikkuhiljaa esimerkiksi velkaantumisen vuoksi.

Jos rahat ovat lopussa ja sinulla tai läheiselläsi on tilanne, jossa tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, voit saada perustoimeentulotukea Kelasta.

Jos sinulla tai läheiselläsi on erityismenoja, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea Kelasta, voit hakea niihin täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä. Lisätietoa ja täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen täältä.

Sivu päivitetty: 17.10.2019