Asunnottomien asumispalvelut

Asiakkaille on tarjolla päivystys-, tilapäis- ja tuettua asumista eri asumisyksiköissä, joissa tuetaan arjen ja asumisen onnistumista sosiaalisen kuntoutuksen keinoin. Työskentely tapahtuu yksilöllisen asiakassuunnitelman mukaan ohjaten, motivoiden ja tukien (esimerkiksi kotikäynnit, päivätoimintaryhmät sekä palveluohjaus- ja asioinnin tuki).

Apilakadun asumispalveluyksikkö

Apilakadun yksikön tilapäinen, tuettu asuminen on matalan kynnyksen palvelu. Asumispalveluja tarjoavat päivystys- ja tilapäisasumista ensisijaisesti pitkäaikaisasunnottomille yksilöllisesti, tavoitteellisesti moniammatillisesti arjessa tukien.

Päivystysmajoitusta tarjotaan klo 20.00-10.00 ja paikkoja on yhteensä 22. Tilapäisen asumisen asuntoja on 16. Päihteiden käyttö Apilakadun alueella sekä yksikössä on kielletty. Apilakadulle voi kuitenkin tulla päihtyneenä.

Asumispalveluissa työskentelee 10 lähityöntekijää kolmessa vuorossa sekä yksi sosiaaliohjaaja, joka on paikalla virka-aikana.

Nikulan asumispalveluyksikkö

Nikulan asumisyksikössä asuvat ne asunnottomat, jotka eivät ole tällä hetkellä motivoituneita päihteettömyyteen. Asumisyksikön alueella päihteiden käyttäminen on kuitenkin kielletty. Yksikköön asutetaan myös asunnottomina vankilasta vapautuvia henkilöitä.

Tukiasuntoja on yhteensä 29, joista pieni osa on soluasuntoja. Yksikön päiväkeskuksessa on asukkaiden vapaassa käytössä pieni kuntosali, biljardi ja tv-huone.

Yksikössä työskentelee sosiaaliohjaaja ja yksi lähityöntekijä arkisin virka-aikana. Tämän lisäksi yksikössä työskentelee kaksi lähityöntekijää iltaisin ja viikonloppuisin. Työntekijät auttavat myös tarvittaessa Eteläisellä Rengastiellä.

Eteläinen Rengastie

Eteläisen Rengastien tuettu asuminen on päihteettömyyteen motivoituneille ja sitoutuville asunnottomille suunnattua asumista. Asiakkaina ovat myös asunnottomina vankilasta vapautuvat tai koevapauteen tulevat henkilöt, jotka sitoutuvat päihteettömyyteen. Eteläisen Rengastien asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita rivitalomiljöössä.

Nikulan sosiaaliohjaaja työskentelee myös Eteläisellä Rengastiellä arkisin virka-aikana ja sopii tapaamisia tarpeen mukaan. Nikulan lähityöntekijät auttavat myös tarvittaessa.

Puntarin asumisyksikkö

Puntarin asumisyksikkö on suunnattu ikääntyneemmille ja esteetöntä asumista tarvitseville asiakkaille. Päihteiden käyttö omassa kodissa on sallittua, kunhan siitä ei aiheudu häiriötä. Asiakkaiden tarvitsemat muut tukipalvelut, esimerkiksi kotihoito räätälöidään jokaiselle yksilöllisesti yhteistyössä sosiaalityön kanssa.

Puntarissa on yhteensä 26 tukiasuntoa, yhteinen kerhotila ja kuntosali. Yksikössä työskentelee kaksi työntekijää ja he ovat paikalla arkipäivisin virka-aikana.

 

Sivu päivitetty: 9.9.2020