Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on kunnan lakisääteinen sosiaalipalvelu, jolla halutaan vahvistaa asiakkaan arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua sekä työttömyysturvalain mukaista työllistymistä edistävää palvelua. Kuntouttavaan työtoimintaan voi hakeutua sosiaalipalvelujen tai Työ- ja elinkeinotoimiston kautta.
Työtoiminta ei tapahdu työsuhteessa eikä sillä saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä. Kuntouttava työtoiminta voi kestää 3 -24 kuukautta kerrallaan. Osallistumispäiviä voi olla 1-4 viikossa ja tunteja 4-8 päivässä.

Aktivointisuunnitelma
Henkilö, jonka työttömyys on pitkittynyt lain kuntouttavasta työtoiminnasta edellyttämällä tavalla, on oikeus ja myös velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman laadintaan. Aktivointisuunnitelma tehdään yhdessä TE-palvelujen, sosiaalitoimen ja asiakkaan kanssa. Suunnitelmassa kartoitetaan palvelutarpeet ja asiakkaan kokonaistilanne, jonka pohjalta yhdessä mietitään erilaisia työllistymistä edistäviä palveluja. Jos henkilö ei tule työllistymään tai hänelle ei voida tarjota työllistymistä edistäviä palveluja, hänen kohdallaan voi vaihtoehtona olla kuntouttava työtoiminta.

Etuudet kuntouttavan työtoiminnan ajalta
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujalle maksetaan työtoimintapäiviltä työmarkkinatuen lisäksi kulukorvaus yhdeksän euroa päivältä sekä harkinnanvaraiset matkakulut halvimman matkustustavan mukaan edellyttäen, että osallistumisesta on aiheutunut todellisia matkakustannuksia.

  1. Aktivointisuunnitelma ja kuntouttava työtoiminta - Usein kysytyt kysymykset
    Päivitetty: 2017-06-29 09:45:56 - application/pdf
Sivu päivitetty: 3.7.2017