Liikkumista tukevat palvelut

Jokapäiväisestä elämästä ja arjesta selviytyminen edellyttää kykyä liikkua paikasta toiseen. Sairaus, vamma tai muu vastaava syy voivat vaikeuttaa tai estää liikkumista itsenäisesti julkisilla kulkuvälineillä tai omatoimisesti kävellen tai pyöräillen.

Julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on esteetöntä ja onkin ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Jos henkilön itsenäinen liikkuminen ja asiointi julkisilla liikennevälineillä ei onnistu sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia, voidaan häntä tukea liikkumista tukevilla palveluilla. Liikkumista tukevat palvelut voivat olla julkisten liikennevälineiden käytön ohjausta ja ohjattua harjoittelua, saattajapalvelua tai ryhmäkuljetusta. Lisäksi voidaan korvata taksilla, invataksilla tai muulla ajoneuvolla tapahtuvien kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Voit hakea liikkumista tukevia palveluja sähköisesti täältä. Voit ottaa myös yhteyttä sosiaalipalvelujen ohjaus ja neuvonta Polkuun. Vammaisten kuljetuspalveluista vastaa Vammaispalvelut.

Voit hakea sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea alla olevalla tulostettavalla lomakkeella.

  1. Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen hakemus
    Päivitetty: 2020-03-27 08:14:53 - application/pdf
Sivu päivitetty: 27.3.2020