Mielenterveystyö

Mielenterveysongelmat alkavat usein vähitellen. Yleisiä ongelmia ovat muun muassa pitkäaikainen stressi, unihäiriöt, masentunut tai ahdistunut mieliala sekä paniikkioireet. Mielenterveysongelmat voivat vaikeuttaa arkea monella eri tavalla ja niiden vuoksi ihan tavallisista arjen askareista suoriutuminen voi tuntua mahdottomalta. Esimerkiksi kaupassa käynti, omien asioiden hoitaminen tai itsestä ja läheisistä huolehtiminen voivat vaikeutua mielenterveysongelmien vuoksi.

Mielenterveystyöllä vahvistetaan mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja vähennetään mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä. Mielenterveystyöhön kuuluu ohjausta ja neuvontaa sekä psykososiaalista tukea esimerkiksi äkillisissä järkyttävissä tilanteissa. Sosiaalihuollon palveluista rakennetaan palvelukokonaisuus, joiden tavoitteena on tukea mielenterveyttä ja selviytyä arjesta mielenterveysongelmasta huolimatta. Sosiaalihuollossa tehtävä mielenterveystyö muodostaa tarpeen mukaan kokonaisuuden muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

Jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on vaikeuksia selvitä arjesta mielenterveysongelmien takia, ota yhteyttä Työikäisten palveluihin.

Jos tarvitset mielenterveysongelmien vuoksi terveydenhuoltoa, hae apua ensisijaisesti omalta terveysasemaltasi. Lisätietoa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän mielenterveyspalveluista löydät täältä.

Sivu päivitetty: 25.3.2019