Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki tarkoittaa sitä, että vammainen tai sairas henkilö voi asua omassa kodissaan omaishoitajan hoidon ja huolenpidon avulla. Omaishoitaja voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.

Omaishoidon tukeen sisältyy hoidettavan saamat palvelut, omaishoitajan hoitopalkkio sekä hoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tuki maksetaan omaishoitajalle.

Omaishoidon tuen suuruus määräytyy hoidettavan avuntarpeen määrästä ja siitä, millaista hoitoa hän tarvitsee.

Myöntämisperusteet
Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jolla korvataan ympärivuorokautinen laitoshoito tai asumispalvelu.

Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös. Tuen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti hoidettavan päivittäisen toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Omaishoitaja
Omaishoitopalkkio on verotettavaa tuloa ja se kerryttää eläkettä alle 68-vuotiaalle hoitajalle. Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa silloin, kun omaishoito on ympärivuorokautisesti sitovaa.

Voit hakea omaishoidon tukea sähköisesti täältä tai tulostettavalla lomakkeella.

  1.  Omaishoidon tuen esite 1.1.2020 alkaen
  2.  Omaishoidon tuen hakemus (pdf)
  3.  Omaishoidon tuen hakemus (word)
  4.  Omaishoidon sijaishoidon käyntikertailmoitus 2020
  1. Omaishoidon tuen hakemus
    Päivitetty: -
Sivu päivitetty: 29.1.2020