Päihdetyö

Päihdetyöllä vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä ja tuetaan päihteettömyyttä. Tavoitteena on asiakkaan päihdeongelman tunnistaminen, varhainen puuttuminen, mahdollinen hoidontarpeen arviointi sekä tarvittaessa päihdehuollon erityispalveluihin ohjaaminen.

Päihdetyöhön kuuluu ohjausta ja neuvontaa sekä sosiaalihuollon palvelukokonaisuus, jolla voidaan tukea asiakasta päihteettömyyteen.

Jos sinulla tai läheiselläsi on ongelmia päihteiden kanssa, ota yhteyttä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän päihdepalveluihin tai sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polkuun.

 

Sivu päivitetty: 25.3.2019