Päijät-Hämeen TYP

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu – TYP on Työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja Kelan yhteistä toimintaa, jonka avulla edistetään työnhakijan työllistymistä ja/tai parannetaan hänen työllistymisedellytyksiään.

Palvelut ovat tarkoitettu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella asuville 17–64 -vuotiaille työnhakijoille. TE-toimisto, sosiaalitoimisto tai Kela arvioi, tarvitseeko työnhakija monialaista yhteispalvelua, kun

 • työnhakija on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää tai
 • alle 25-vuotiaalla työttömyys on kestänyt vähintään 6 kuukautta tai
 • yli 25-vuotiaalla työttömyys on kestänyt vähintään 12 kuukautta.

Mitä palveluja tarjotaan?

Työvoimapalveluja, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja, joita sovitellaan yhteen työnhakijan tarpeen mukaan.

Palvelun aikana on mahdollisuus

 • tutustua erilaisiin töihin tai lisätä työkokemusta omassa ammatissa työkokeilun tai määräaikaisen palkkatuetun työn avulla (työpajoissa, yhdistyksissä, avoimilla työmarkkinoilla)
 • saada ammatinvalinnanohjausta
 • hakea kursseille, koulutuksiin
 • osallistua kuntouttavaan työtoimintaan
 • saada ohjausta arjen hallintaan, tukea muutosten toteuttamiseen
 • osallistua työ- ja toimintakykyä tukevaan terveystarkastukseen ja saada terveysneuvontaa
 • selvitellä Kelan kuntoutuspalveluja
 • saada tukea työllistymiseen.

Voit tiedustella palveluun pääsyä sosiaalipalvelujen ohjaus ja neuvonta Polusta, Päijät-Hämeen TYP Lahdesta, Työ- ja elinkeinotoimistosta tai Kelasta.

 1. TYP Esite
  Päivitetty: 2019-08-16 10:39:34 - application/pdf
Sivu päivitetty: 16.8.2019