Tulkkauspalvelut

Lahden seudun tulkkikeskus tarjoaa asioimistulkkaus- ja käännöspalveluja ensisijaisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja kotouttamisviranomaisille.

Tulkkauksen hinnat
Tulkkaus- ja käännöspalvelut ovat maksullisia, mutta laskua ei lähetetä, jos palvelun käyttäjä on kunnan sosiaali- tai terveystoimi, kotoutumiseen osallistuva viranomainen tai pakolaisneuvonta (turvapaikanhakuprosessi) ja asiakkaana on pakolainen tai turvapaikanhakija.

Sivu päivitetty: 29.6.2017