Biopankki kokoaa näytteitä ja tietoja lääketieteellisiin tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin. Tampereen Biopankin ovat perustaneet Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopisto sekä Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit.

Siirrettävien näytekokoelmien näytteet on otettu pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien julkisen terveydenhuollon organisaatioiden toiminnassa, mutta näyteaineisto sisältää myös jonkin verran muissa julkisen terveydenhuollon yksiköissä otettuja näytteitä. Biopankkilain mukaan se terveydenhuollon yksikkö, jonka hallussa näytteet siirtohetkellä ovat, on juridisesti se toimija, joka siirron voi tehdä.

Kansalaisten tiedottaminen biopankkitoiminnasta ja vanhojen näytteiden siirrosta aloitetaan syyskuussa 2017.   Kansalaisia ohjataan ottamaan mahdollisissa siirtoon liittyvissä kysymyksissä yhteyttä Tampereen Biopankkiin. Osa kansalaisista saattaa tiedustella asiasta myös suoraan terveydenhuollon yksiköistä. Tämän vuoksi toimitamme teille ohessa tiedoksi ja organisaatiossanne jaettavaksi toimintaohjeet (ohje rekisterinpitäjille ja kansalaiselle), julkisen tiedonannon sekä lehdistötiedotteen vanhojen näytteiden siirrosta.

Lisätietoja

Tampereen Biopankki, p. 03 311 65205

Päivitetty: 25.9.2017