Tapaturmia ehkäistään yhteistyöllä

Piste tapaturmille -päivää vietetään Suomessa aina 13. päivä perjantaina. Tapaturmapäivän tavoitteena on kiinnittää kansalaisten huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voidaan välttää. 13.1.2017 tapaturmapäivää vietetään teemalla ”hopulle loppu”. Kampanja muistuttaa kiireen ja stressin vaikutuksesta tapaturmien syntyyn niin kotona, töissä kuin liikenteessä. Samalla Tapaturmapäivä kannustaa jokaista hidastamaan hetkeksi tahtia.

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa, joista yleisimpiä ovat kaatumistapaturmat. Suomalaisille sattuu vuosittain lähes 390 000 kaatumista ja liukastumista, joista lähes puolet johtaa sairaala- tai lääkärinhoitoon. Lievien vammojen lisäksi kaatumiset ja liukastumiset aiheuttavat runsaasti vakavia vammoja ja kuolemantapauksia. Jää- ja lumikelillä kaatumisten takia yön yli sairaalahoitoon joutuu vuosittain yli 5 000 henkilöä. Vuonna 2014 tapaturman seurauksena kuoli Suomessa yhteensä 2 476 ihmistä. Yleisin kuolemaan johtanut tapaturma oli kaatuminen tai putoaminen. Tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn on siis syytä kiinnittää edelleen huomiota.

Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän Kaatumis- ja osteoporoosiklinikka KAAOS ja Lahden Liikenneturvallisuustyöryhmä haastavat alueen asukkaat ehkäisemään liukastumisia ja kaatumistapaturmia kiinnittämällä huomiota mm. jalkineisiin ja liukuesteiden käyttöön. Kauppiaat, yritykset ja julkisen sektorin toimijat haastetaan mukaan talkoisiin järjestämällä istuimia toimipaikkojen ulko-ovien läheisyyteen ja siten edistämään kaupunkilaisten turvallista liikkumista ja kaatumisten ehkäisyä.

Liukuesteiden käyttö jalkineissa estää 75–80% liukastumisista ja siten ennaltaehkäisee merkittävästi loukkaantumisia, luun murtumia ja kuolemantapauksia. Liukuesteiden käyttö on kuitenkin asiointikäynneillä hankalaa tai mahdotonta, jos kauppojen ulko-ovien läheisyydessä ei ole istuinta, jossa liukuesteet voi ottaa turvallisesti pois jalasta ja laittaa takaisin.

Pelastuslaitos muistuttaa, että penkkien ja tuolien sijoittelun tulee noudattaa paloturvallisuusmääräyksiä. Penkeissä on huomioitava, etteivät ne kavenna poistumiseen tarkoitetun väylän leveyttä tai pääse kaatumaan uloskulkukäytäville. Palotarkastajat voivat tarvittaessa tulla liikkeeseen katsomaan, että penkit ja tuolit saadaan tiloihin asianmukaisesti. Yhteyttä voi ottaa päivystävään palotarkastajaan p. 0440 773 222.

Lahdessa avataan 13.1.2017 näyttelypisteet hyvistä jalkineista, liukuesteistä ja lonkkasuojaimista, joita käyttämällä voidaan ennaltaehkäistä kaatumistapaturmia, vammautumisia ja luun murtumia. Näyttelypisteet sijaitsevat Terveyskioskilla (Trio), Asiakasohjausyksikkö Siirissä (Vapaudenkatu 23B) sekä Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa (Tarjantie 78). 13.1.2017 klo 10-14 Jalmarin ala-aulassa on laajennettu näyttely ja tuote-esittely. Myös Siirissä ja Terveyskioskilla on klo 10-14.00 terveydenhuollon ammattilainen antamassa ohjausta ja neuvontaa. Näyttelyt jäävät pysyväisnäyttelyiksi kyseisiin paikkoihin helmikuun loppuun asti, joten tuotteisiin voi käydä tutustumassa myöhemminkin toimipisteiden aukioloaikoina.

Lisätietoja:

Iiris Salomaa
Kaatumis- ja osteoporoosiklinikka, KAAOS
puh. 044 – 7161 334
e-mail: iiris.salomaa@lahti.fi

Päivitetty: 12.1.2017