Asikkalan, Hollolan ja Kärkölän avosairaanhoidon, laitoshoidon,  kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden asiakas- ja  potilaslaskutus on  vuotta 2017 koskien ruuhkautunut.  Viivästys johtuu uuden laskutusjärjestelmän käyttöönotossa ilmenneiden teknisten ongelmien vuoksi. 23.2.2017 alkaen uusi ohjelma on saatu tuotantokäyttöön ja laskutusruuhkaa on päästy purkamaan. Pahoittelemme asiasta aiheutunutta häiriötä.

Päivitetty: 24.2.2017