Järjestelmän virheiden vuoksi laskut lähtevät asiakkaille edelleen viiveellä. Virheellisiä lääkemääräyksiä, joissa lääke olisi vaihtunut kokonaan toiseen valmisteeseen, ei ole enää syntynyt lisää. 20 lääkevalmisteen kohdalla lääkkeen vahvuus voi edelleen vaihtua, jos alun perin määrätty vahvuus on sellainen, joka on poistunut valikoimista.

Ohjelmistovirheiden vuoksi hyvinvointiyhtymän suoritteiden tilastointi ja kuntamaksuosuuksien laskenta eivät ole täysin ajan tasalla.

Lifecareen on tehty pienempiä päivityksiä viikoittain, ja seuraava laajempi korjauspäivitys on ajoitettu toukokuun loppupuolelle. Vakavuudeltaan eritasoisia virheitä on tähän mennessä tunnistettu noin 250. Yhtymässä on lisätty tuntuvasti Lifecare-koulutusta ja perustettu tukihenkilöverkosto ratkomaan ongelmia yhdessä käyttäjien kanssa.

Hyvinvointiyhtymä selvittelee tilannetta hyvässä yhteistyössä Lifecaren järjestelmätoimittajan Tieto Oyj:n kanssa. Selvittelyn tässä vaiheessa ei ole tullut ilmi seikkoja, jonka vuoksi yhtymällä olisi ollut aihetta laatia rikosilmoitus.

Yhtymässä valmistuu huhtikuun lopulla arvio taloudellisista vahingoista, joita Lifecaren virheet ovat aiheuttaneet. Vahinkoja on syntynyt sekä suorien kustannusten että menetetyn palvelutuotannon muodossa. Yhtymä on toistaiseksi katkaissut maksut Tiedolle.

 

Päivitetty: 18.4.2018