Potilastietojärjestelmä Lifecaressa on havaittu uusi kriittinen virhe, joka vaikuttaa reseptien perusteella muodostuviin lääkelistoihin. Kun asiakkaan resepti uusitaan, lääkelistaan voi tulostua sama lääke useampaan kertaan tai valmiste voi vaihtua kokonaan toiseen lääkkeeseen.

Virheellisiä lääkelistoja on tämänhetkisen tiedon mukaan 1 251:lla Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän potilaalla. Tieto Oyj:n mukaan nyt havaittu virhe ei vaikuta apteekista haettaviin lääkkeisiin, koska apteekit toimittavat lääkkeet Reseptikeskuksen eivätkä lääkelistan tietojen perusteella. Lääkelistoja käytetään eniten vuodeosastoilla ja kotihoidossa.

– Tilanne on äärimmäisen vakava. Lääkityksen virheet ovat niin kriittinen potilasturvallisuutta vaarantava haitta, että sen korjaamiseksi on löydyttävä Tiedolta pikaisesti ratkaisu, sanoo hyvinvointiyhtymän terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtaja Juhani Sand.

Lääkitystietojen läpikäynti ja korjaaminen on jo aloitettu Tiedolta saadun potilaslistan avulla. Henkilökuntaa on ohjeistettu tarkistamaan asiakkaiden lääkitykset erityisen huolellisesti. Hyvinvointiyhtymä on ollut Valviraan yhteydessä, ja virastoon on tehty vaaratilanneilmoitus. Jos asiakas huomaa virheen omissa lääketiedoissaan, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä lääkkeen määränneeseen yksikköön.

Hyvinvointiyhtymän hallitus on pyytänyt seuraavaan kokoukseensa perusteellista selvitystä Lifecaren toimintahäiriöistä ja tilanteen korjaamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä. Hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari on kutsunut koolle myös Tiedon ylimmän johdon. Hän toteaa, että Lifecaren aiheuttamat ongelmat potilasturvallisuudelle ovat niin vakavia, että Tiedon tulee kantaa asiassa vastuunsa selittelyn sijaan.

Päivitetty: 14.3.2018