Muutoksen myötä vastaavasti noin puolet toiminnoista ja henkilöstöstä jää erikoissairaanhoitoon Lahden poliklinikoille sinne siirtyvien vaativinta hoitoa tarvitsevien potilaiden mukana.

Päätös perustuu Päihde- ja mielenterveyspalvelujen Miepä -kärkihanketyöryhmän ehdottamiin toimintatapamuutoksiin, jotka on jo aiemmin hyväksytty hallituksessa. Tavoitteena on satsata enemmän ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin. Näin saadaan säästöä kalliimmissa erikoissairaanhoidon palveluissa, kun asiakkaat saavat avun jo ennen ajautumista kalliimpien palvelujen piiriin.

Psykiatrisia palveluja ollut niukasti Päijät-Hämeessä 

Useat ulkopuoliset arvioijat, kuten NHG,THL ja Aluehallintovirasto ovat todenneet, että Päijät-Hämeessä on niukka resursointi psykiatrian erikoisaloilla sekä peruspalveluissa että erikoissairaanhoidossa. Lisäksi ennenaikaisesta kuolleisuudesta kertovien ns. PYLL -indeksien kuvaamaan alueen runsaaseen mielenterveys- ja päihdesairastavuuteen pyritään tällä puuttumaan ajoissa.

Taustalla vaikuttavat myös pieneltä osin yhtymän säästötavoitteet. Säästöjen kokonaissummaksi on arvioitu 200 000 euroa. Se kohdentuu pääosin psykiatrian alojen erikoissairaanhoitoon, jonka kulut olivat vuonna 2016 noin 38,3Me.

Muutoksesta on käynnistetty keskustelu psykiatrian poliklinikoiden henkilökunnan kanssa.

Muut asiat:

Hallituksen kokousten sihteerin valinta

Hallitus päätti, että tästä kokouksesta alkaen hallituksen kokousten sihteerinä toimii peruspalvelukeskuksen johtaja Veli Penttilä. Hän myös vastaa kokousasioiden valmistelusta. Penttilä palaa 1.5. lähtien hallintojohtajaksi ja jatkaa edelleen sihteerinä ja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen kokouksiin.

Kokouksen esityslista

Päivitetty: 14.2.2017