Psykiatrinen avohoito tuottaa säästöjä ja parempaa hoitoa

Sairaanhoitosijojen määrää on onnistuttu laskemaan ilman, että jäljelle jääneiden osastojen kuormitus on lisääntynyt. Myös keskimääräiset hoitoajat osastoilla ovat laskeneet 24 prosentilla. Tähän on päästy muun muassa avohoitoa tehostamalla ja kotiutushoitajakokeilulla.

Laitoshoidosta vapautuneen henkilökuntaresurssin avulla on perustettu tehostetun psykoosihoidon poliklinikka, joka tarjoaa hoitoa joka viikonpäivä kello 8 – 20. Osa hoidosta toteutetaan kotikäynnein, mikä mahdollistaa entistä vaikeammin oireilevien potilaiden hoidon muualla kuin vuodeosastolla. Toiminnasta on saatu positiivista asiakaspalautetta, ja useat muut sairaanhoitopiirit ovat käyneet tutustumassa siihen.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluasumisessa on tehostettu kuntoutusta ja palvelun seurantaa. Tavoitteeksi on otettu, että asukkaan toimintakyvyn kohentuessa etsitään viivytyksettä kevyenpää palvelua, joka kuitenkin tarjoaa asiakkaalle hänen tarvitsemansa tuen. On käynyt ilmi, että noin joka kymmenes asiakas voi siirtyä kevyempään palveluun muutaman kuukauden kuluessa.

Yhtymä aloittaa päihdepalvelujen tuottamisen terveysasemilla

Vuoden 2018 alusta hyvinvointiyhtymä aloittaa päihdevastaanottojen tuottamisen terveysasemilla. Tätä varten palkataan viisi uutta psykiatrista hoitajaa ja pienempien terveysasemien henkilökuntaa koulutetaan päihdeongelmien käsittelyyn.  Aiemmin päihdehoidon avovastaanottopalvelua oli saatavilla vain Lahden keskustassa A-klinikkasäätiön tuottaman ostopalveluna. Päihdeongelmien laajuuden takia on perusteltua, että palvelua on saatavilla myös muualla Hyvinvointiyhtymän alueella.

Tavoitteena pysyvä muutos

Kokonaisvaltaisen ja pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi päihde- ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa hallitus edellyttää toimialarajat rikkovaa otetta kehittämistyössä ja sen johtamisessa. Lisäksi hallitus korostaa ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen huomioimista.  Tällöin yhtymä pystyy paitsi säästämään myös samalla tuottamaan parempia palveluja asiakkaille.

Päivitetty: 15.11.2017