Rakennuksen alla oleva maaperä on radonin tärkein lähde. Radonin esiintyminen voidaan selvittää ainoastaan mittaamalla. Porakaivovedestä radonpitoisuuden saa selville tutkituttamalla veden laadun.

Sisäilmasta radon on luotettavinta mitata radonmittauspurkeilla. Niitä pidetään mitattavassa tilassa yhtämittaisesti vähintään kaksi kuukautta ja lähetetään sen jälkeen palveluntarjoajalle analysoitavaksi. Mittauksen voi tilata mittauspalvelua tarjoavista yrityksistä tai säteilyturvakeskuksesta (STUK). Lista STUKin hyväksymistä mittauspalveluiden tarjoajista löytyy STUKin sivuilta.

Jos sisäilman radonpitoisuus osoittautuu mittauksessa liian korkeaksi, on sen pienentämiseen olemassa toimivia korjausmenetelmiä, jotka eivät vaadi isoa rahallista panostusta.

Päijät-Hämeessä porakaivojen veden radon- ja uraanipitoisuudet ovat riski terveydelle.

 

Radon ja uraani porakaivoveden terveysriskeinä Päijät-Hämeessä

Radon on asuntojen sisäilmassa esiintyvä näkymätön ja hajuton radioaktiivinen kaasu, jota syntyy uraanin hajoamistuotteena. Suomessa arviolta 300 henkilöä saa vuosittain radonaltistuksesta johtuvan keuhkosyövän. Tupakoitsijoilla radonista aiheutuva riski on paljon suurempi kuin tupakoimattomilla.

Viitearvon ylittäviä asuntoja voi olla kaikkialla Suomessa. Suurin todennäköisyys niiden löytymiselle on Etelä-Suomen, mukaan lukien Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan alueet, missä sijaitsee noin 80 prosenttia kaikista radonin viitearvon ylittävistä asunnoista tai työpaikoista. Suurin osa ylityksistä löytyy harjuilta tai Salpausselkä-muodostumilta.

Juomaveden radon ja uraani ovat erityisesti porakaivojen ongelma. Veden mukana nielty radon aiheuttaa säteilyannosta mahalaukulle ja altistusta hengitysteitse.

Lisäksi suomalaisilla porakaivoveden käyttäjillä on todettu uraaniin liittyviä lieviä haittavaikutuksia munuaisissa ja luustossa. Suurimpia porakaivoveden radonpitoisuuksia ja uraanipitoisuuksia tavataan graniittisen maaperän alueilla, kuten Päijät-Hämeessä.

Lisätietoja:

Säteilyturvakeskuksen sivuilta radonmittauksesta

Hyvinvointiyhtymän sivuilta talousvedestä

Säteilyturvakeskuksen sivuilta vesinäytteen ottamisesta

Päivitetty: 31.10.2018