Alijäämän taustalla on ennakoitua suurempi palvelutarpeen kasvu terveydenhuollossa, erityisesti ensihoidossa ja Akuutti24:ssä. Lisäksi yhtymän kustannuksia ovat kasvattaneet merkittävästi alkuvuoden suuret tietojärjestelmäongelmat; sekä ongelmien korjaus sekä niiden aiheuttamat menetykset palvelutuotannossa.

– Nyt jo pääosin selätettyjen tietojärjestelmäongelmien aiheuttamia lisäkustannuksia ei ole kohtuullista eikä mahdollistakaan täysimääräisesti nipistää palvelutuotannosta. Olemme sitoutuneet toimimaan hyväksytyn talousarvion puitteissa mahdollisimman pitkälle. Sopeuttamistoimet ovat välttämättömiä, mutta ne pyritään toteuttamaan niin, että asiakkaamme saavat palvelunsa niin sujuvasti kuin mahdollista sekä niin, että kuormitamme jo entuudestaan kovilla olevaa henkilöstöämme mahdollisimman vähän, sanoo toimitusjohtaja Eetu Salunen.

Sopeuttaminen tarkoittaa käytännössä, että yhtymä lykkää mahdollisuuksien mukaan rekrytointeja ja minimoi sijaisten käytön. Joulunajan sulut palvelutuotannossa joudutaan suunnittelemaan tavallista pidemmiksi. Myös hankintoja viivästetään. Lisäksi yhtymän henkilöstöä kannustetaan palkattomien sopeuttamisvapaiden pitoon. Vakituista henkilöstöä ei vähennetä. Sopeuttamistoimilla tavoitellaan noin 4 miljoonan euron kustannussäästöjä.

Kuluvaan vuoteen kohdistuvien sopeuttamistoimien ohella yhtymässä aletaan yhdessä henkilöstön kanssa suunnitella tehostamistoimia, joilla saavutetaan pidemmällä aikavälillä 7 miljoonan euron pysyvät kustannussäästöt. Yhtymä neuvottelee myös jäsenkuntiensa kanssa rahoituspohjan vahvistamiseksi ensi vuodelle.

Päivitetty: 31.8.2018