Ruoka-annosten toimittamisesta suoraan kuluttajille tai vähittäismyyntiin ei poikkeusoloissa tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta valvontaviranomaiselle. Tällaista toimintaa on esimerkiksi suurkeittiön ruoan toimittaminen suoraan kuluttajille tai ruoan myynti asiakkaan noudettavaksi paikan päältä. Toiminnasta tulee kuitenkin kertoa ko. viranomaiselle esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Palvelun tulee olla paikallista, eli maakunnan tai vastaavan alueen sisällä tapahtuvaa toimintaa.

Hygienia ruoan valmistuksessa

Huomioi seuraavat asiat ruoan valmistuksessa:

  • Huolehdi hyvästä valmistushygieniasta, käytä kertakäyttökäsineitä ja varmista käyttämiesi elintarvikkeiden tuoreus ja puhtaus.
  • Pese käsiäsi usein lämpimällä vedellä ja saippualla.
  • Huolehdi työskentely-ympäristösi ja käyttämiesi työvälineiden puhtaudesta ja siisteydestä.
  • Vältä elintarvikkeiden likaantumista muiden elintarvikkeiden tai pintojen välityksellä.
  • Huolehdi kylmänä toimitettavien ruoka-annosten huolellisesta jäähdytyksestä +60 asteesta +6 asteeseen.
  • Mikäli toimipisteessä ei ole erillistä jäähdytyskaappia, voit järjestää erillisestä jääkaapista jäähdytyskaapin, kun huolehdit, että siellä ei ole muita elintarvikkeita säilytyksessä.

Huomioitava elintarvikkeiden pakkaamisessa

  • Varmista pakkausmateriaalin soveltuvuus elintarvikkeiden pakkaamiseen.
  • Käytä kertakäyttöisiä suljettavia rasioita.
  • Älä käytä kerran käytössä olleita pakkauksia ja rasioita.
  • Varmista, että pakkausmateriaalit ovat puhtaita.

Pakkausmerkinnät ruokapakkauksissa

Kauppaan myytäväksi toimitetut annokset

Kun ruoka toimitetaan kauppaan myytäväksi valmiiksi pakattuina annoksina, ja niiden myyntiaika on lyhyt, voidaan ne katsoa vähittäismyyntipaikassa välittömään myyntiin pakatuiksi elintarvikkeiksi. Kauppaan toimitettaessa pakkaukseen tulee merkitä vähintään seuraava tiedot: elintarvikkeen nimi, viimeinen myyntipäivä (samalla erätunnus) ja säilytysohje. Muut tuotetta koskevat ainesosatiedot (mukaan lukien kaikki allergiaa ja intoleranssia aiheuttavat) tulee olla kaupassa esimerkiksi myyntipisteen läheisyydessä asiakkaiden nähtävillä tai henkilökunnalta kysyttävissä. Jos tiedot annetaan yksinomaan suullisesti, tulee myytävien tuotteiden läheisyydessä olla taulu tms., jossa on esimerkiksi maininta ”Kysy allergeeneista ja muista tuotetiedoista henkilökunnalta”. Mikäli myynti tapahtuu internetissä kuvien ja nimen perusteella, tulee vähintään ruoka-annoksen sisältämät allergeenit ilmoittaa annoksen nimen yhteydessä.

Take away- myynti ja koulujen ja työpaikkaruokaloiden ruoanjakelu

Koulujen ja työpaikkaruokaloiden ateriajakelussa sekä ravintoloiden Take away -myynnissä tuotteet, jotka on pakattu myynnin ja tarjoilun helpottamiseksi, katsotaan pakkaamattomiksi tuotteiksi. Tällöin tarjoilupaikassa tulee antaa tuotteesta seuraavat tiedot: elintarvikkeen nimi (kirjallisesti), allergioita ja intoleranssia aiheuttavat aineet ja tuotteet, lihan alkuperämaa (kirjallisesti silloin, kun aterian ainesosana on käytetty tuoretta, jäähdytettyä ja jäädytettyä naudan, sian, lampaan, vuohen ja siipikarjan lihaa).

Kirjallisesti vaadittavat tiedot tulee antaa joko pakkauksessa tai tuotteen läheisyydessä olevassa ilmoitustaulussa tai sähköisesti, kouluissa esim. Wilma-viestillä tai muulla vastaavalla tavalla. Jos tuotteen allergeenitiedot annetaan suullisesti, tulee ruoanannon läheisyydessä olla kyltti, jossa kehotetaan kysymään allergiaa aiheuttavista aineista henkilökunnalta.

Ateriajakelu kohdennetuille ryhmille
Jos henkilön allergioita ja yliherkkyyksiä koskevat ravitsemukselliset erityistarpeet on etukäteen selvitetty ja kirjattu ylös, ja elintarvikkeet luovutetaan tai ateriat tarjoillaan henkilölle kohdennetusti näiden tietojen perusteella, ei erityistä ilmoitusta vaadita.

Ruoka-annosten jakelu asiakkaille

Elintarvikkeiden kuljetuksista ja toimituksista yksittäisille asiakkaille on erillinen ohje Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän internetsivuilla ”Elintarvikkeiden kuljetus epidemian aikana”.

Ruoka-annosten nouto toimipisteestä on suositeltavaa järjestää niin, että asiakkaat eivät nouda annoksia elintarvikehuoneiston tiloista, vaan jakelu järjestetään muulla tavoin. Asiakkaita tulee informoida riittävän turvavälin pitämisestä eikä ruoanjakelutilanne saa ruuhkautua.

Lisätietoja
terveydensuojelu@phhyky.fi

Päivitetty: 8.4.2020