Ruoka- ja laitoshuoltopalvelujen toimintojen maakunnallisella yhdistämisellä tavoitellaan kustannussäästöjä eri osapuolille. Yhtymän osalta päätös koskee 341 henkilöä, josta laitoshuollon henkilöstömäärä on 245 ja ruokahuoltopalvelujen 96.

Palauttamisesta äänestettiin

Ruoka- ja laitoshuollon organisointia käsiteltäessä valtuutettu Antti Holopainen teki asian palauttamisesta esityksen, jota valtuutettu Heimo Riutta ja useat muut valtuutetut kannattivat.

Valtuuston varapuheenjohtaja Reijo Oksanen puolestaan esitti neuvottelutaukoa, jonka aikana yhtymähallitus päätti tehdä täydennyksen alkuperäiseen esitykseensä. Yhtymähallituksen täydennetyn esityksen jälkeen valtuutettu Holopainen teki uuden palautusesityksen, jota valtuutettu Riitta Lalla kannatti.

Seurasi äänestys, jossa asian käsittelyn jatkaminen sai enemmistön äänistä palautusesityksen jäädessä vähemmistöön. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen täydennetyn päätösesityksen. Valtuusto hyväksyi alkuperäisen esityksen eli nämä kohdat a-g:

a.       hyväksyä yhtymän ravintohuoltopalveluiden liikkeenluovutuksen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:lle

b.       hyväksyä yhtymän laitoshuoltopalveluiden liikkeenluovutuksen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:lle

c.       merkitä 4.310 eurolla Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n osakkeita 431 kappaletta ja myöntää yhtiölle omistusosuuttaan vastaavan 431.000 euron pääomalainan

d.       merkitä 4.310 eurolla Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakkeita 431 kappaletta ja myöntää yhtiölle omistusosuuttaan vastaavan 431.000 euron pääomalainan

e.       hyväksyä yhtiöjärjestykset

f.       hyväksyä osakassopimukset

g.       hyväksyä selostusosan mukaiset muutokset vuoden 2017 talousarvioon

Lisäksi valtuusto hyväksyi yhtymähallituksen täydennyksen:

1.1.2019 mennessä uusi hallitus valmistelee uuden yhtiön tai muun kokonaisuuden perustamisen.

Muut asiat valtuustossa päätettiin esityslistan mukaisesti.

Päivitetty: 29.5.2017