Yhtymähallitus päätti kokouksessaan eilen, että ruoka- ja siivoushuollon yhdistämisestä maakunnallisesti valmistellaan selvitys eri vaihtoehdoista. Tavoitteena on, että Lahden kaupungin henkilöstön osalta siirtyminen uuteen organisaatioon on mahdollista huhtikuun alusta ja entisen yhtymän osalta toukokuun alusta. Muiden toimijoiden osalta aikaa on kesäkuun alkuun saakka.

Keskustelun kuluessa toimitusjohtaja muutti päätösesitystään niin, että valmistelussa huomioidaan kaikki mallit, myös markkinaehtoinen malli. Kari Lempinen jätti eriävän mielipiteensä päätökseen ainoastaan markkinaehtoisen mallin valmisteluun.

Selvityksen taustalla ovat yhtymän säästöpaineet. On arvioitu, että ravinto- ja huoltopalveluiden osuus säästöistä voisi olla 2,7 milj. euron luokkaa jo tänä vuonna.

Yhtymän osalta selvitys koskee 341 henkilöä, josta laitoshuollon henkilöstömäärä on 245 ja ruokahuoltopalvelujen 96.

Henkilöstölle on jo järjestetty infotilaisuudet sekä valmistelun edellyttämä kuuleminen. Lisäksi kukin selvitystyössä mukana oleva organisaatio nimeää oman edustajansa henkilöstötyöryhmään. Samoin ammattijärjestöjä on pyydetty nimeämään kaikista pääsopijajärjestöistä edustaja ja varaedustaja.

Päivitetty: 8.3.2017