Viime viikolla hyvinvointiyhtymän potilastietojärjestelmässä todettiin häiriö, jonka seurauksena sähköisten reseptien käsittely ei onnistunut tai hidastui merkittävästi. Tämän vuoksi yhtymässä ryhdyttiin poikkeusjärjestelyihin, joilla turvattiin potilaan säännöllisesti käyttämien välttämättömien lääkkeiden saanti myös häiriötilanteessa.

Viikonlopun yli jatkuneiden toimenpiteiden tuloksena sähköisiin reseptipalveluihin kohdistuneet häiriöt on korjattu pääosin ja sähköinen resepti toimii taas normaalisti. Tilannetta seurataan kuitenkin edelleen aktiivisesti, jotta mahdollisiin jatkohäiriöihin voidaan tarvittaessa reagoida nopeasti. Reseptien uusinnassa on edelleen ruuhkaa häiriön aikana kerääntyneiden uusintatarpeiden vuoksi.

Potilaat voivat tästä lähtien taas tehdä reseptiensä uusimispyynnöt Kanta -palveluissa, apteekissa tai terveydenhuollon yksiköissä normaalisti entisen tapaan. Myös häiriön aikana terveysasemille paperimuodossa toimitettujen reseptien uusimispyyntöjen perusteella tehdään potilaille sähköinen resepti, eikä potilaiden tarvitse noutaa paperireseptiä terveysasemilta, kuten aiemmin ohjeistettiin. Näitä potilaita pyrimme vielä erikseen tiedottamaan asiasta. Uusitut reseptit ovat nähtävissä myös Omakannassa.

Reseptien uusinta saattaa kestää vielä lähiaikoina hieman tavanomaista kauemmin häiriön aikana ruuhkautuneiden uusimispyyntöjen suuren määrän vuoksi. Ennen häiriön ilmaantumista ja sen aikana jätetyt uusimispyynnöt pyritään kuitenkin hoitamaan mahdollisimman pikaisesti. Jos tärkeä ja välttämätön lääke on välittömästi loppumassa, eikä reseptiä ole uusittu ennen sitä, pyydämme olemaan yhteydessä omaan terveysasemaan puhelimitse, henkilökohtaisesti asiointipisteessä tai apteekin kautta.

Pahoittelemme potilaillemme häiriöstä mahdollisesti aiheutunutta haittaa.

Päivitetty: 23.1.2018