Reseptien uusinta kestää yhä normaalia kauemmin. Viive on seurausta Lahden kaupungin ja yhtymän välisten tietoliikenneyhteyksien katkaisusta. Yhteydet katkaistiin toissa viikolla kaupungin verkossa havaitun haittaohjelman pysäyttämiseksi ja avattiin uudelleen viime perjantaina. Uusittavia reseptejä on jonossa tuhatkunta.

Katkoksen aikana yhtymän asiakaspalvelu hidastui, ja joitakin sosiaalihuollon maksuja päästiin maksamaan myöhässä. Samoin hoitoon liittyviä kirjallisia päätöksiä viivästyi. Katkon vaikutukset heijastunevat palveluihin vielä jonkin aikaa.

Palveluviivettä ja häiriöitä on aiheuttanut myös joulu–tammikuussa tapahtunut uuden potilastietojärjestelmän Lifecaren käyttöönotto. Järjestelmästä lähti alkuvuonna aiheettomia laskuja poliklinikkakäynneistä osalle potilaista. Virheelliset laskut on saatu jäljitettyä, ja korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Haittaohjelman aiheuttaman katkoksen takia osaa yhtymän ostolaskuista ei saatu maksuun ajallaan. Tilanne pyritään normalisoimaan mahdollisimman pian.

Lifecaressa on havaittu myös asiakkaiden lääkelistoihin liittyviä virheitä, joita ratkotaan parhaillaan järjestelmän toimittaneen Tieto Oyj:n kanssa. Virhe on henkilöstön tiedossa, ja lääkityksiä käydään tehostetusti läpi asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Myös röntgen- ja magneettikuvien välityksessä on ollut ongelmia. Seuraava korjauspäivitys tehdään yhtymän työasemiin kuluvan viikon torstaina.

Keskussairaalan puhelinvaihde oli maanantaiaamuna kahdeksalta poissa käytöstä noin puoli tuntia. Syynä oli aamuyöllä tapahtunut sähkökatko, joka haittaisi vaihteen lisäksi sähköpostin ja eräiden muiden tietojärjestelmien käyttöä. Ongelmista saatiin korjattua suurin osa maanantaina alkuiltapäivään mennessä. Sairaalan varavoimalaitteet käynnistyivät yöllä normaalisti ja syöttivät sairaalan varavoimaverkkoa koko katkoksen ajan. Sähkökatkon syy oli sairaalan yhden muuntamon vikaantunut suurjännitekaapelipääte.

Päivitetty: 19.2.2018