Päijät-Hämeen keskussairaalan kahvion lähellä on toimiston ovi raollaan. Oven takana odottaa Elina Itäleino, keskussairaalan tuore sairaalapappi.

”Minut on otettu tosi hyvin vastaan. On ollut kiva tulla sekä tähän työyhteisöön että kaupunkiin.”

Iso sairaalarakennus on tullut jo muutaman työviikon aikana hyvin tutuksi, sillä jalkautuminen osastoille ja ihmisten pariin on yksi papin tärkeimmistä tehtävistä.

”Olen täällä ihan kaikkia ihmisiä varten, niin potilaita ja heidän läheisiään kuin henkilökuntaakin varten.”

Sairaalaympäristössä papin työssä korostuvat kohtaamiset: keskustelut tapahtuvat milloin sairaalavuoteen vierellä, milloin odotushuoneessa tai akuuttipäivystyksessä tai vaikka vainajaa luovutettaessa. Kriisitilanne, oma tai läheisen sairastuminen tai lähestyvä kuolema voivat nostaa pintaa sellaisia tunteita ja kysymyksiä, joita on luontevinta pohtia papin kanssa.

”Joskus keskustellaan hyvinkin syvissä vesissä, välillä nauretaan yhdessä ja joskus sanoja ei tarvitakaan, vaan tärkeintä onkin läsnäolo ja rinnalla kulkeminen”, Elina miettii.

Työssä tulee vastaan koko elämän kirjo

Sairaalan moniammatillisessa yhteisössä papille löytyy luonteva, oma rooli.

”Kohtaamistyön lisäksi pappia tarvitaan myös kirkollisiin toimituksiin. Keskussairaalan kappelissa tapahtuu vuosittain noin 70 hautaan siunaamista, jonkun verran kasteita ja onpa täällä joskus vihitty avioliittoonkin.”

Seurakuntapapin työhön verrattuna sairaalapappi näkee korostetummin elämän loppupäätä, sairauteen, kipuun ja luopumiseen liittyviä asioita. Mutta myös toivoa, hyviä uutisia, yhteyttä ja rakkautta. Työ kysyy kykyä empatiaan, haluun kuunnella ja kuulla toista ihmistä.

”Kaikki keskustelut ja kohtaamiset nousevat aina kunkin ihmisen tarpeesta. Mitään valmiita vastauksia tai malleja ei ole. Jokainen kohtaaminen on erilainen ja ainutlaatuinen.”

Eivätkä sävyt aina ole tumman puhuvia.

”Sairaalassa ollaan paljolti vakavien asioiden ja aiheiden kanssa tekemisissä. Välillä se myös synnyttää tarvetta iloisille kohtaamisille, yhdessä nauramiselle ja huumorille.”

Sairaalapappi on myös henkilökuntaa varten

Elina Itäleino on vihitty papiksi vuonna 2014 ja työskennellyt koko tähänastisen uransa sairaalapappina. Nuori pappi saattaa ajoittain aiheuttaa kulmien kohoamista.

”En ehkä vastaa kaikkien mielikuvaa siitä, millaiseksi sairaalapappi tai pappi ylipäätään on saatettu perinteisesti kuvitella”, Elina nauraa. ”Se on synnyttänyt joskus hauskoja tilanteita ja toiminut myös keskustelun avaajana ja tavallaan ennakkoluulojen purkajanakin.

Asiakaskunnan lisäksi sairaalapappi on myös henkilökunnan tavoitettavissa, työpaikkapappina.

”Me sairaalapapit olemme täällä niin tuttua kalustoa, että olemme vähän kuin omaa väkeä, mutta kuitenkin toisen organisaation edustajina. Tämä tuo väljyyttä ja tilaa kohdata myös henkilökuntaa vähän eri näkökulmasta.”

Sairaalamaailmassa perinteisesti kaikki toiminnat ja tapahtumat aina säntillisesti kirjataan ylös myöhempää tarkastelua ja raportointia varten. Sairaalapapin kanssa käydyistä keskusteluista ei kirjauksia eikä huomioita raapustella.

”Kohdataan vain tässä ja nyt. Ihan kunkin ihmisen omien toiveiden mukaan, niistä aiheista, mitkä keskustelussa esiin nousevat.”

Luottamus ja luottamuksellisuus onkin yksi työn peruskivistä.

Työn merkityksellisyys palkitsee

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä työskentelee neljä sairaalapappia ja yksi sairaaladiakoni. Keskussairaalassa pappeja on kaksi ja lisäksi muut papit työskentelevät kuntoutussairaala Jalmarissa sekä Lehtiojan ja Onnelanpolun palvelutaloissa.

Vaikka työ sairaalassa ei ehkä ole tyypillisin papin työpaikka, on se toisaalta aivan papin tehtävien ytimessä.

”Kirkossa katsotaan tärkeäksi mennä sinne, missä ihmisetkin ovat. Kulkea rinnalla ja tarjota tukea. Ja sitähän tämä juuri on.”

Kenenkään uskontokunnista, kirkkoon kuulumisista tai uskosta ei sairaalapappi utele, vaan kohtaa jokaisen kunkin omista lähtökohdista käsin.

Sitä kautta syntyy myös työn mielekkyys.

”Joka päivä näen ja koen, että tällä työllä on merkitystä. Se on tässä työssä kaikkein palkitsevinta.”

Elokuun loppupuolelta alkaen keskussairaalan pappina toiminut Elina on viihtynyt uudessa työssään hyvin.

”Se kertoo myös siitä, että sairaalapapit ovat täällä tehneet perinteisesti hyvää työtä ja heillä on ollut luonteva rooli yhteisössä. Siten olikin helppo astua tähän tehtävään työtä jatkamaan.”

Sairaalapapit PHHYKY:ssä

Sairaalapapit ovat luterilaisen kirkon työntekijöitä, joiden tehtävänä on olla sairaalassa niin potilaita, omaisia kuin henkilökuntaa varten. Sairaalapapit ovat tavoitettavissa luottamuksellista keskustelua varten kriisitilanteissa, sairauden ja elämäntilanteen nostamissa kysymyksissä tai läheisen kuolemaan liittyvissä vaiheissa. Halutessasi voit saada ehtoollisen tai viettää rukoushetken.

Sairaalapapin kanssa voit keskustella riippumatta siitä, mihin uskontokuntaan kuulut tai millainen vakaumuksesi on. Yhteyden sairaalapastoreihin voi ottaa suoraan puhelimitse, sähköpostilla tai henkilökunnan välityksellä. Sairaalapapin palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja kaikille avoimia uskontokunnasta ja vakaumuksesta riippumatta.

https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/sairaalapastorit/

Teksti ja kuva: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä/ Sari Saaristo

Päivitetty: 8.11.2019