Jäljitettävyysjärjestelmästä on säädetty EU:n tupakkatuotedirektiivissä ja sen tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa. Lisäksi tupakkalaissa on jäljitettävyyttä koskevia säännöksiä.

Kaikkien tupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvien tulee hakea tunnistekoodeja, jotka mahdollistavat yrityksien ja toimipaikkojen tunnistamisen. Näiden koodien avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa kaikki ostajat sekä tupakkatuotteiden tosiasiallinen kuljetusreitti valmistuslaitoksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistekoodit on oltava savukkeiden ja kääretupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvilla.

Tukku ei voi 19.7.2019 jälkeen myydä savukkeita ja kääretupakkaa vähittäismyyntiluvan haltijalle, jolta puuttuvat jäljitettävyysjärjestelmän toimintaan tarvittavat tunnistekoodit. Tukkukaupalla on velvollisuus pitää kirjaa jäljitettävyysjärjestelmän piirissä olevien tupakkatuotteiden liikkeistä.

Tunnistekoodit voi hakea verkosta

Olemassa oleva toiminnanharjoittaja ja uusi toiminnanharjoittaja kumpikin hakevat kaksi tunnistekoodia:

1) toiminnanharjoittajalle (talouden toimijan tunnistekoodi) sekä
2) toimipaikalle (toimintayksikön tunnistekoodi)

Tunnistekoodit haetaan internetistä osoitteesta: https://idissuer.fi/. Talouden toimijan rekisteröitymislomakkeen kielen saa vaihdettua klikkaamalla oikeassa yläkulmassa näkyvää lippukuvaketta.

Tukku tai toinen jo rekisteröinyt ja tunnukset hakenut toimija voi hakea molemmat tunnistekoodit myös toimijan puolesta.

Tunnistekoodien ilmoittaminen valvontaviranomaiselle

Kun toiminnanharjoittaja on vastaanottanut tunnistekoodit tunnisteiden antajalta, on jo olemassa olevan toiminnanharjoittajan ilmoitettava koodit kunnan tupakkalakia valvovalle viranomaiselle, joka lisää ne myyntiluparekisteriin. Sähköpostissa tulee ilmoittaa saadut koodit sekä myyntilupanumero. Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Myrskylän, Orimattilan, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän kuntien alueiden toimijoiden tulee ilmoittaa tunnistekoodit valvovalle viranomaiselle osoitteeseen: terveysvalvonta@phhyky.fi.

Uuden toimijan ei tarvitse ilmoittaa erikseen sähköpostitse koodeja, sillä valvova viranomainen saa koodit hakemuksesta.

Asiasta voi lukea tarkemmin Valviran verkkosivuilla (https://www.valvira.fi/) ”Laittoman kaupan ehkäisy” (Laittoman kaupan ehkäisy) sekä ”Usein kysytyt kysymykset” (Usein kysytyt kysymykset) sivuilta.

Päivitetty: 27.5.2019