Etävastaanotto tarkoittaa ennalta sovittuna aikana tapahtuvaa sähköistä näkö- ja puheyhteyttä sosiaaliasiamieheen yhteydenottajan omalta tietokoneelta tai mobiililaitteelta. Etävastaanotolla on mahdollista myös jakaa sähköisessä muodossa olevia dokumentteja. Sosiaaliasiamiehen kanssa voi asioida edelleen myös puhelimitse, henkilökohtaisesti tai sähköpostilla.

Sosiaaliasiamieheen voi olla yhteydessä, jos asiakas tarvitsee neuvoja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tai on tyytymätön saamaansa sosiaalihuollon palveluun tai kohteluun palvelussa.

Sosiaaliasiamieheen voivat olla yhteydessä sosiaalihuollon palvelujen asiakkaiden lisäksi myös heidän omaisensa ja muut läheiset sekä asiakkaiden asioissa toimivat yhteistyötahot.

Sosiaaliasiamiespalvelun piiriin kuuluu kunnallisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt.

Sosiaaliasiamiespalvelu on kuntalaisille maksuton.

Päivitetty: 28.11.2019