Lakiluonnokseen sisältyy myös heikkouksia, joista merkittävimpiä ovat sote-maakunnan itsehallinnon rajoittaminen, rahoituksen kansalliset sekä alueelliset ongelmat, Uudenmaan erillisratkaisu sekä monituottajuuden riittävän tuen puute ja ympäristöterveydenhuollon jättäminen uudistuksen ulkopuolelle.

Hyvinvointiyhtymän hallitus käsitteli tänään lausuntoa hallituksen sote-lakiluonnokseen.

– Esityksen mukaan valtio ohjaa liian yksityiskohtaisesti sote-maakuntien operatiivista toimintaa. Sote-maakuntien itsehallinnollista asemaa heikentää myös se, että sote-maakunnalla ei ole verotusoikeutta, toteaa toimitusjohtaja Marina Erhola.

Esitys ei tue tarpeeksi monituottajuutta, joka erityisesti perustason palvelujen tuotannossa on laajasti käytössä eri toiminnoissa ja eri alueilla.

– Esitetyt sote-maakunnan omaa tuotantoa koskevat vaatimukset heikentävät mahdollisuuksia järjestää toimintaa tehokkaasti ja tuottavasti. Rahoituksen tiukkuus edellyttää sitä, että sote-maakunta saa vapaammat kädet arvioida tuotantotapoja, sanoo hallituksen puheenjohtaja Kari Lempinen.

Päijät-Hämeessä nähdään, että ympäristöterveydenhuolto tulisi sisällyttää osaksi uudistusta. Lakiluonnoksessa se esitetään jätettäväksi uudistuksen ulkopuolelle.

Sote-lakiehdotuksen mukainen valtion rahoitus ei riitä päijäthämäläisten tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen. Päijät-Hämeen sote-maakunnan rahoitus uhkaa jäädä seitsemän vuoden siirtymäajan jälkeen 34 miljoonaa euroa väestön laskennallista palvelujen tarvetta pienemmäksi. Syynä rahoitusvajeeseen ovat väestörakenteen muutos ja tällä hetkellä selvästi muuta maata edullisemmin järjestetyt sote-palvelut.

Hyvinvointiyhtymän näkökulmasta Uudenmaan erillisratkaisu on osittain ongelmallinen erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon integraation näkökulmasta. Riskinä hyvinvointiyhtymässä nähdään se, että järjestely ei tue sosiaalihuollon erityispalvelujen järjestämistä eikä se anna tukea perusterveydenhuollolle. Koska integraatio ei toteudu, se vaikeuttaa rahoituksen valtakunnallista uudelleen kohdentamista.

hoitaja hakee asiakkaan vastaanotolle

Päivitetty: 14.9.2020