Hyvinvointiyhtymän sotekeskusten henkilöstö jakoi ajatuksiaan ja asiantuntemustaan tulevaisuuden sotekeskusta valmistelevassa verkkoaivoriihessä. Päällimmäisinä esille nousivat henkilöstön kehittämishalukkuus sekä motivaatio ja odotukset muutokselle.

Aivoriihessä tuli esiin henkilöstön halu panostaa asiakkaan hoidon tarpeen arviointiin ja mahdollistaa asiakkaalle nopea kontakti mieluiten tutun tiimin kanssa. Digipalvelut tulisi osallistujien mielestä keskittää selkeästi yhteen kanavaan.

Hoitoon oton kriteerien ja toimintatapojen riittävä yhtenäistäminen maakunnan sisällä oli osallistujien mielestä tärkeää.

– Henkilöstön asiantuntemus ja kokemus kentältä ovat arvokkaita työkaluja muutoksen ja yhteisyrityksen valmistelussa, sanoo sotekeskushankkeen hankejohtaja Ismo Rautiainen.

– Henkilöstön ehdotuksissa sotekeskuksen tavoitteiden saavuttamiseksi oli sekä hyvin konkreettisia että laaja-alaisempiakin ideoita. Se osoittaa, että aihetta on lähestytty selvästi monesta näkökulmasta, sanoo hallintoylihoitaja, sotekeskushankkeen projektipäällikkö Pertti Sopanen.

Henkilöstöltä toiveita uudelle työpaikalle

Tulevaisuuden yhteisyrityksen toiminnan kannalta henkilöstö pitää tärkeänä työssä viihtymistä, etujen säilymistä ennallaan sekä henkilöstön riittävää resursoimista suhteessa potilasmäärään.

Myös hoidon laatuun, saatavuuteen ja tehokkuuteen, osaavaan esimiestyöhön sekä osaamisen kehittämiseen toivottiin kiinnitettävän huomiota uudessa työpaikassa.

Henkilöstöä monet muutokset ymmärrettävästi askarruttavat. Varsinkin se, miten muutokset hoituvat käytännössä.

– Kevään ja syksyn aikana työpaikoilla käydään konkreettisesti läpi tulevia muutoksia. Jo nyt tiedämme koko joukon asioita ja jaamme niistä tietoa henkilöstölle, vaikka monet yksityiskohdat tarkentuvat vasta myöhemmin, sanoo Rautiainen.

Tällä hetkellä sotekeskuksen valmistelussa on menossa hankinnan kilpailutus, joka on edennyt neuvotteluvaiheeseen. Yhdessä palveluntuottajien kanssa valmistelijat työstävät lopullista tarjouspyyntöä.

– Valmisteluun osallistuu lähes 50 yhtymän työntekijää ja koko joukko ulkopuolisia asiantuntijoita. Varsinainen tarjouspyyntö julkaistaan toukokuun lopussa. Yhtymähallitus tekee päätösesityksen hankinnasta ja yhteisyrityksen perustamisesta kesäkuun lopulla. Yhtymähallitukseen asia etenee päätöksentekoon elokuun alussa.

Sotekeskussuunnitelmia voi seurata myös yhtymän verkkosivujen blogista www.phhyky.fi/blogi .

hoitaja ja lääkäri seisovat vierekkäin terveysasemalla
Kuva kuvituskuva.

Sotekeskus pähkinänkuoressa

  • Lahden, Kärkölän ja Iitin sotekeskusten palvelujen tuottaja kilpailutetaan vuoden 2021 alusta. Sotekeskuksen palveluja ovat avosairaanhoito, fysioterapian suoravastaanotto, ehkäisyneuvola, suun terveydenhuolto, sotekeskuksen terveyssosiaalityö sekä perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut.
  • Kilpailun voittaneen yrityksen kanssa perustetaan yhteisyritys, josta hyvinvointiyhtymä omistaa 49 prosenttia.
  • Hyvinvointiyhtymällä on vahva järjestäjän rooli, joka takaa vallan ja vastuun säilymisen. Yhtymä antaa kumppanille ne reunaehdot, joiden puitteissa palvelut tulee tuottaa.
  • Henkilöstö siirtyy uuteen yhteisyritykseen vanhoina työntekijöinä.
  • Sote-keskuspalveluja kehitetään osana yhtymän muutosohjelmaa. Kehittäminen tehdään yhtymän ja ulkoisten palveluntuottajien, myös yhteisyrityksen, yhteistyönä. Keskeisiä tavoitteita ovat hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden parantaminen, moniammatillisen tiimityön yhtenäinen toimintamalli ja palvelujen digitalisaatio.
  • Koko yhtymän alueella yhteisyrityksen suunnitellaan tuottavan perustason palvelut vuoden 2022 loppuun mennessä.
Päivitetty: 29.4.2020