Hyvinvointiyhtymä hankkii suojaintarvikkeita koronapandemian potilaiden hoitamiseen, henkilöstön ja asiakkaiden suojaamiseen sekä varautuakseen pandemian laajenemiseen. Jatkuvista ja tehostetuista hankinnoista huolimatta suojaintarvikkeista on yhä pulaa maailmanlaajuisen kovan suojaintarvikekysynnän vuoksi.

Koti- ja asumispalveluissa sekä perhe- ja sosiaalihuollon palveluissa on käytössä kankaisia kasvomaskeja, koska kertakäyttöisiä maskeja ei ole saatavilla riittävästi.  Osa kankaisista suojamaskeista on jo käytössä, mutta osa on vielä saapumatta ja jakamatta käyttöön.

Tällä hetkellä suojaintarvikkeita on noin neljäksi viikoksi. Suojaintarvikevaraston riittävyys riippuu taudin etenemisestä ja toisaalta myös viiveestä suojaintarviketoimituksissa.

Yhtymän tällä hetkellä supistetussa muodossa toimivan leikkaustoiminnan ja hammashuollon palauttaminen kohti normaalia toimintaa on riippuvainen tarvikkeiden saatavuuden parantumisesta.

Käytössä useat hankintakanavat

Yhtymä hankkii tarvikkeita kilpailutusten perusteella valikoituneilta sopimustoimittajilta. Lisäksi suojaimia hankitaan yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Tarvikkeita saadaan myös Huoltovarmuuskeskuksesta, josta tulevat suojaintarvikemäärät kattavat vain pienen osan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tarpeista.

Yhtymä on myös tehnyt hankintayhteistyötä maakunnan omien palvelu- ja tavaratuottajien kanssa.

Suojaintarvikkeiden hankinta on yhtymässä systemaattista ja tarkoin organisoitua. Tarvikkeiden tarjoajista asetetaan etusijalle ne, joilla on terveydenhuoltoon soveltuvia suojaintarvikkeita heti saatavissa ja ne, joilla on valmiit ja nopeat prosessit tuottaa terveydenhuoltoon soveltuvia suojaintarvikkeita.

Suojatarvikkeiden käyttö on yhtymän lääketieteellisen johdon arvioiden perusteella priorisoitu sen mukaan, missä suojauksen tarve on suurin. Lisäksi suojatarvikkeita käytetään kaikessa hyvinvointiyhtymän toiminnassa, jossa suojaimien käytöstä arvioidaan olevan hyötyä.

Suojatarvikkeiden tarpeesta ja saatavuudesta tiedotetaan, jos asiat muuttuvat ja kun saadaan lisätietoa tilanteen kehittymisestä.

Hyvinvointiyhtymässä on hyvät valmiudet hoitaa mahdollisia koronatartunnan saaneita. Kuvassa sairaanhoitaja Reetta Pohjola yllään suojavarusteet, joita tarvitaan tartunnan saaneiden hoidossa.
Päivitetty: 17.4.2020