Yhteisöntaiteilijat toteuttavat yhteisöllisiä taideprojekteja psykiatrisen hoidon kuntoutusosastoilla, tehostetun psykoosihoidon poliklinikalla ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisyksikkö Mennissä.

– Kehitämme keinoja ja käytänteitä, joilla voidaan turvata psykoosiasiakkaiden mahdollisuuksia taiteeseen ja kulttuuriin sosiaalisista, taloudellisista ja terveydellisistä olosuhteista riippumatta, kertoo organisaatiotaiteilija Eili Ikonen.

Taiteellisilla projekteilla lisätään taiteen saatavuutta, saavutettavuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, ja edistetään asiakkaiden hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta. Hankkeessa kehitetään myös taiteen käytön vaikuttavuuden arviointia.

– Mielenkiinnolla odotamme, mitä rohkea ja aivan uusi toimintamallii tuo mukanaan. Parhaimmillaan se antaa potilaille osallisuuden ja myönteisyyden kokemuksia. Projekti tukee myös pakon käytön vähentämisohjelmaa, sanoo ylilääkäri Eija Pertilä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi avustuksen hallituksen prosenttitaiteen laajentamisen kärkihankkeesta. Valtionavustusta jaettiin seitsemälle toimijalle.

Hallituksen prosenttitaiteen laajentamisen kärkihankkeen tavoitteena on taiteen juurruttaminen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa.

Kuvassa yhteisöntaitelijana työskennellyt Lasse Ursin. Kuva: Janika Salonen

Taiteen keinoja käytetty vuosien ajan

Aiemmin taiteelliset projektit ovat olleet yhtymässä käytössä muun muassa nuorisopsykiatrialla, ikääntyneiden palveluissa, lastensuojelussa ja vammaispalveluissa sekä sosiaalisessa kuntoutuksessa. Vuosina 2016-2018 yhtymässä on työskennellyt kymmenen eri alojen yhteisöntaiteilijaa.

Taiteilijoita työskentelee parhaillaan vammaispalveluissa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja yhtymän hallinnossa.

Projekteissa on toteutettu asiakkaiden kanssa seinämaalauksia, musikaali, elokuvia, taidenäyttelyjä, esineteatteriesityksen käsikirjoitus, konsertillinen sävellyksiä, tapahtumia ja kampanjoita. Lisäksi on muotoiltu uusia palvelumuotoja, kuten Studio Viis vammaispalvelujen päiväaikaiseen toimintaan ja Luova paja kuntouttavaan työtoimintaan.

Vuoksi-toiminta ja yhteisöntaiteilijoiden työ on tuonut taidetta noin parin tuhannen ihmisen elämään, arkeen, juhlaan ja työhön ­– joskus kertaluonteisesti, joskus jaksoksi ja joskus pysyvästi.

Päivitetty: 18.4.2019