Muutos Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 154/2019 velvoittaa tarjoilupaikat ilmoittamaan tuoreen lihan alkuperän kirjallisesti asiakkaille.

Uusi asetus velvoittaa 1.5.2019 alkaen antamaan kirjallisesti tiedon käyttämänsä tuoreen lihan alkuperästä. Tarjoilupaikan tulee ilmoittaa myös elintarvikkeen nimi kirjallisesti. Tiedon ei tarvitse olla painettuna ruokalistaan, vaan tiedon voi antaa tarjoilupaikassa esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla. Allergeeneja tai intoleransseja sisältävät aineet tarjoilupaikat voivat edelleen ilmoittaa joko kirjallisesti tai suullisesti.

Lihan alkuperän merkintävaatimus koskee naudanlihan, sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä siipikarjan lihan (kanan, hanhen, ankan, kalkkunan ja helmikanan) ilmoittamista. Merkintävaatimus on silloin, kun tarjoilupaikassa valmistettavan elintarvikkeen ainesosana on tuoretta lihaa. Tuore liha voi olla jäähdytettyä, jäädytettyä tai pakastettua.  Jos raaka-aineena käytetään raakalihavalmisteita tai lihavalmisteita, ei alkuperämaata tarvitse ilmoittaa kirjallisesti vaan tiedon voi antaa asiakkaalle suullisesti.

Elintarvikkeen ainesosana käytetty tuore liha ilmoitetaan ilmaisulla: ”alkuperämaa: (EU-maan tai muun kuin EU -maan nimi”. Jos käytetyn lihan alkuperämaata koskeva tieto ei ole käytettävissä, ilmoitus alkuperämaasta voidaan korvata ilmaisulla ”useat EU-maat”, ”useat muut kuin EU-maat” tai ”useat EU- ja muut kuin EU maat”. Alkuperämaalla tarkoitetaan eläimen kasvatusmaata. Karjalanpaistiin käytetyn tuoreen suomalaisen naudan- ja saksalaisen sianlihan ainesosien alkuperä ilmoitetaan seuraavanlaisesti; karjalanpaisti: naudanliha (alkuperämaa Suomi), sianliha (alkuperämaa Saksa)

Jos tarjoilupaikassa markkinoidaan käytettävän aterioiden raaka-aineina ainoastaan suomalaista lihaa, tällöin myös aterioiden raaka-aineena käytettyjen raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden sekä valmiiden ruokien raaka-aineena käytetyn lihan tulee olla suomalaista.

Kun tarjottavat ateriat on suunniteltu asiakkaan tarpeiden tai toiveiden mukaan, ja ne luovutetaan ja tarjoillaan kohdennetusti kuten esimerkiksi sairaaloissa, vanhusten ateriapalveluissa tai yksityistilaisuuksissa, ei pakollisten elintarviketietojen antamista vaadita kirjallisena.

Lisätietoa linkeistä:

MMM asetus 834/2014 muutokset, 3 ja 7 – 8 § ja liite

Lihan alkuperämerkinnät tarjoilupaikoissa

Päivitetty: 18.4.2019