Lääkäriajan saatavuus on ollut tärkein peruste vaihtaa palveluntuottajaa kaikissa maakunnissa, joissa valinnanvapauskokeiluja on meneillään. Suurin syy pysyä julkisen terveysaseman asiakkaana puolestaan on ollut terveysaseman sijainti. Valtakunnalliset tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysministeriön tuoreesta väliraportista.

Vaihtajien kokonaismäärä on kasvanut kaikilla kokeilualueilla, mutta tehtyjä vaihtoja on vähemmän kuin kokeilujen alkukuukausina. Päijät-Hämeessä kehitys on samansuuntaista.

Vaihtajilla aluksi paljon käyntikertoja

Koko maassa vaihtoja ovat tehneet eniten työikäiset, ja naisten osuus vaihtajista on ollut miehiä suurempi. Vaihtajista suurin osa on työsuhteessa tai yrittäjänä. Vaihdon tehneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluntuottajaansa. Päijät-Hämeessä on tarkoitus selvittää asiakkaiden kokemuksia valinnanvapauspalveluista erillisellä kyselyllä.

Valtakunnallisesti on havaittu, että yksityiselle palveluntuottajalle vaihtaneella asiakkaalla on aluksi paljon käyntikertoja vastaanotolla. Käyntimäärä kuitenkin vähenee asiakkuuden kestäessä, jolloin palveluntuottajan korvausmallin kannattavuus paranee. Sama ilmiö on havaittu Päijät-Hämeessä, vaikka kokeilu alkoi maakunnassa muita alueita myöhemmin.

Kokeilu jatkuu ensi vuonna

Terveysasemien valinnanvapauskokeilu jatkuu Päijät-Hämeessä myös vuonna 2019. Kotitalouksiin lähetetään marraskuun aikana kirje, jossa kerrotaan kokeilun sisällöstä ja opastetaan, miten siihen pääsee mukaan.

Päijät-Hämeen kokeilussa asiakas saa valita yleislääkärin ja sairaanhoitajan palvelut julkisen palveluntuottajan sijaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Kokeiluun kuulumattomat palvelut asiakas saa entiseen tapaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä. Kokeilun aikana palveluista maksetaan sama asiakasmaksu sekä julkisella että yksityisellä puolella.

Valinnanvapauskokeilujen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten valinnanvapaus toimii perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kokeilut toteutetaan voimassa olevan palvelusetelilainsäädännön mukaisesti. Palveluntuottajien korvausmallit ja palveluvalikoimat vaihtelevat eri puolilla maata, jotta tietoa saadaan erilaisista valinnanvapauden toteutustavoista. Myös Päijät-Hämeessä pohditaan valinnanvapauden sisältöä ja rahoitusta kokeilun jälkeen.

https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/valinnanvapauskokeilu/

STM:n väliraportti: Valinnanvapauskokeilun arviointi, Q3/2018

 

Päivitetty: 8.11.2018