Terveyskeskussairaalahoitoa tarvitsevia potilaita on ollut viimeisimmäksi Asikkalassa ja Padasjoella kymmenen, ja he saavat nyt hoitoa Jalmarissa, Lahdessa. Nastolan ja Iitin potilaat ovat siirtyneet keskitettyihin hoitopaikkoihin jo aiemmin.

Akuuttia terveyskeskusvuodeosastotoimintaa tarjoavat Jalmari, Hollola ja Orimattila

Jatkossa hoitoa saa keskitetysti Hollolan ja Orimattilan terveyskeskusvuodeosastoilta ja Jalmarin (Salpausselän kuntoutussairaala) vuodeosastoilta. Kun potilaat hakeutuvat hoitoon, arvioidaan jokaisen potilaan henkilökohtainen tilanne, jonka perusteella hoitopaikka valitaan. Tavoitteena on aina löytää potilaan kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

Orimattilassa vuodeosaston paikkoja on lisätty 30:sta 46:een. Hollolassa puolestaan paikkaluku nousee 30:sta noin 50:een huhtikuun loppuun mennessä.

Useimmilla terveyskeskusten vuodeosastoilla on ollut myös pitkäaikaishoidon potilaita. He saavat jatkossa hyvää hoitoa tehostetussa palveluasumisessa. Myös Jalmarissa pitkäaikaishoidon potilaita on siirtynyt tehostettuun palveluasumiseen, ja Jalmarista on vapautunut potilaspaikkoja akuuttiin terveyskeskusvuodeosastotoimintaan.

Varsinaisten akuuttien terveyskeskusvuodeosastopaikkojen määrä ei siis muutoksessa laske, vaan se pysyy kutakuinkin samana.

Pitkäaikaishoidon tarve vähenee

Salpausselän kuntoutussairaalan pitkäaikaishoidon yhden osaston toiminta on päättynyt maaliskuun lopussa. Myös toisen osaston toiminta ajetaan alas kesäkuun loppuun mennessä. Tämä on mahdollista siksi, että potilaspaikkoja ei enää tarvita niin paljon: pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevia potilaita ei nykyisin ole enää siinä määrin kuin aikaisemmin. Esimerkiksi kuntoutusta tehostamalla potilaiden hoitojaksoja on saatu lyhennettyä aikaisemmasta.

Heinäkuun alusta Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa pitkäaikaista laitoshoitoa voi saada nelisenkymmentä potilasta.

Salpausselän kuntoutussairaalasta vapautuviin pitkäaikaishoidon tiloihin suunnitellaan geriatrisen keskuksen vastaanottotoimintaa sekä toimistotiloja.

Lähtökohtana hoivapalvelun muutoksessa on se, että henkilöstöä ei irtisanota, vaan jokaiselle etsitään työpaikka yhtymän sisältä. Henkilöstölle on tehty kysely ja työntekijät on myös haastateltu. Kaikille on tarjottu työtä hyvinvointikuntayhtymästä.

Päivitetty: 13.4.2017