Tulossa hoitoon

Ota aina kutsukirje mukaan, kun tulet sairaalaan. Ajanvarauspoliklinikoillemme tullaan aina lääkärin lähetteellä. Lähetteen voit saada joko sote-keskuksesta, työterveyshuollosta, saman sairaalan toisesta yksiköstä tai yksityisestä terveydenhuollosta.

Lähetteen tultua sairaalaan se katsotaan kolmen päivän kuluessa, jolloin arvioidaan hoidon kiireellisyys ja ajat varataan sen pohjalta.

Keskussairaalan päivystyspoliklinikalla hoidettavilla potilailla tulee myös olla lähete, ellei kyse ole vakavasta sairaudesta tai loukkaantumisesta. Sairaankuljetusyksiköt kuljettavat avuntarvitsijat suoraan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan.

Kutsu tulee postitse

Ajanvarauspoliklinikalle, tutkimuksiin tai osastohoitoon tulevat potilaat saavat sairaalalta kutsukirjeen, jossa annetaan yksilöidyt ohjeet.

Kutsukirje sisältää

 • mihin yksikköön ja toimenpiteeseen aika on varattu
 • milloin aika on
 • ohjeet mahdollisista kotona tehtävistä valmisteluista
Varatun ajan peruminen

Jos varattu aika sovi sinulle, toivomme mahdollisimman pikaista yhteydenottoa kutsukirjeessä mainittuun ajanvarausnumeroon, jolloin tilalle voidaan kutsua toinen tutkimusta tai hoitoa tarvitseva potilas. Peruutus tulee tehdä viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Käyttämättä jääneestä peruuttamattomasta ajasta lähetetään yli 15-vuotiaalle asiakkaalle 50,80 euron lasku.

Ilmoittautuminen

Tutkimuksiin ja esimerkiksi päiväkirurgiseen toimenpiteeseen tulevat potilaat voivat monessa tapauksessa mennä suoraan tutkimus/toimenpideyksikköön (esim. laboratorio, radiologia, poliklinikka jne.), mutta asia kannattaa tarkistaa kutsukirjeestä.

Vuodeosastohoitoon tulevat potilaat ilmoittautuvat yleensä suoraan hoitavalla osastolla, ellei heille kutsukirjeessä toisin ole ilmoitettu.

Mitä mukaan sairaalaan?

Lähtiessänne sairaalaan ottakaa mukaanne

 • sairaalan lähettämä kutsukirje
 • sairausvakuutuskortti ja mahdollinen vapaakortti
 • synnytysvastaanotolle neuvolakortti
 • alle kouluikäisille lapsille neuvolakortti
 • ajan tasalla oleva luettelo käyttämistänne lääkkeistä
 • lähiomaisen yhteystiedot
 • kyseiseen sairauteen liittyvät aikaisemmat röntgenkuvat, sydänfilmit ja erilaiset tutkimustulokset, jotka ovat hallussanne
 • henkilökohtaiset apuvälineet

Potilas voi halutessaan ottaa mukaan myös saattajan.

Vuodeosastohoitoon tullessa voi ottaa mukaan henkilökohtaisia hygieniavälineitä. Potilasvaatteet ja tossut saa sairaalasta.

Vuodeosastolle ei ole syytä tuoda suuria rahasummia eikä arvoesineitä. Mikäli sinulla niitä kuitenkin on mukana, neuvotelkaa niiden säilytyksestä henkilökunnan kanssa.

Sivu päivitetty: 3.6.2021