Uudisrakentamisen tavoitteena on luoda uusien toimintatapojen mukaiset ja teknisesti ajanmukaiset tilat, jotka lisäävät laatua, asiakastyytyväisyyttä, henkilöstön hyvinvointia ja taloudellista tuottavuutta. Toiminnan muutos edellyttää tilaratkaisuja. Uudet tilat mahdollistavat muun muassa erikoisaloittain ryhmitellyt vuodeosastot, perheiden huomioimisen synnytystoiminnassa, synnytyssalien, sektiosalien ja päivystysleikkaussalien sijoittamisen lähelle toisiaan sekä vastasyntyneen hoidon perhekeskeisyyden parantamisen.

Keskeiset toimintamuutokset

Lisäksi keskeisiä toiminnan muutoksia ovat 23 tunnin heräämötoiminta, leikkaussalien käyttöasteen nosto potilas- ja instrumentaalivalmistelujen muutoksilla, välinehuollon keskittäminen, materiaalivirtojen optimointi ja automatisoinnin hyödyntäminen sekä sähköisen asioinnin ja potilaan oman roolin lisääminen. Tehostuneen toiminnan arvioidaan vähentävän pelkästään henkilöstökuluja noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Rakennuskustannukset

Rakennuskustannusten arvioidaan vuoden 2018 alun rakennuskustannusindeksillä olevan noin 97 miljoonaa euroa. Lisäksi rakennuksen varustamiseen liittyvien sairaala- ja lääkintälaitteiden sekä kalusteiden hankinta-arvio on noin 30 miljoonaa euroa.

 

Sivu päivitetty: 1.11.2019