OLKA® -vapaaehtoiset tarjoavat potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista ja tukea sairauteen sopeutumisessa.

OLKA-piste avataan lokakuussa 2020 Päijät-Hämeen keskussairaalan väliaikaisen pääsisäänkäynnin aulaan. Samalla aloitetaan sairaalavapaaehtoistoiminta.

OLKA-vapaaehtoiset perehdytetään tehtävään ja he voivat toimia sairaalassa sairaalaoppaina, juttukavereina, esiintyjinä, pelikavereina sekä vertaistukijoina. Vapaaehtoiset voivat auttaa löytämään perille sairaalassa ja jakavat tietoa potilasjärjestöjen tarjoamasta tuesta.

 

OLKA-toimintaan kuuluu kolme osa-aluetta

  • OIVA-tietopalvelu, jossa potilas ja hänen läheisensä saavat tietoa potilasyhdistyksistä, ja niiden tarjoamasta tuesta. OIVA-tietopalvelu toimii OLKA-pisteellä, mistä potilas ja hänen läheisensä voivat saada tietoa potilasyhdistyksistä.
  • TOIVO-vertaistukipalvelu, jossa tehtävään koulutettu vertaistukija on kokenut saman sairauden, ja osaa omaan kokemukseensa perustuen tukea sairastunutta.
  • Vapaaehtoinen ILONA-palvelu, jossa koulutetut vapaaehtoiset toimivat sairaalassa muun muassa sairaalaoppaana, juttukaverina, leikkikaverina ja esiintyjänä. Vapaaehtoiset toimivat arkisin yleensä 8.30-14.30 välillä, muina aikoina sopimuksen mukaan.
    Vapaaehtoiset sairaalaoppaat ja juttukaverit opastavat, saattavat ja jututtavat potilaita ja heidän läheisiään keskussairaalassa. Kiireettömällä läsnäolollaan he rauhoittavat ja tuovat iloa.

Sairaalaoppaat paikalla

Vapaaehtoiset toimivat arkisin yleensä 8.30-14.30 välillä, muina aikoina sopimuksen mukaan.

Tietoa sairaalan hoitohenkilökunnalle

OLKA antaa myös terveydenhuoltoalan ammattilaisille tietoa vertaistuesta ja potilasjärjestöistä työn tueksi potilaan ohjaamiseen ja tukemiseen. Sairaalan omat yksiköt voivat pitää OLKA-pisteellä teemapäiviä tai muita infoja.

OLKA® Lahti on LINK Lahden järjestökeskus ry:n ja Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteistä toimintaa. Toimintaa rahoittaa STEA Veikkauksen varoilla ja hallinnoi LINK Lahden järjestökeskus ry vuosina 2020-2022.

 

Lisätietoa:
Sairaalan yhdyshenkilöt:
Senja Kuiri, senja.kuiri@phhyky.fi
Marketta Koskinen, marketta.koskinen@phhyky.fi

OLKA työntekijät:
Kirsi Hyväri, OLKA koordinaattori, p. 050 544 4330
Heidi Kirkonpelto, Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, p. 050 382 2333
olka@lahdenlink.fi

Tavoitat OLKA-työntekijät OLKA-pisteeltä tai sen viereisestä työhuoneesta Päijät-Hämeen keskussairaalan väliaikaisessa pääaulassa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 9-12. Muina aikoina sovitusti.

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös OLKA® Lahden Facebook-sivulla.

OLKA Lahden verkkosivut  Miten OLKA tukee? Katso video

Sivu päivitetty: 28.4.2021