OLKA® -vapaaehtoiset tarjoavat potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista ja tukea sairauteen sopeutumisessa.

OLKA-piste avataan lokakuussa 2020 Päijät-Hämeen keskussairaalan väliaikaisen pääsisäänkäynnin aulaan. Samalla aloitetaan sairaalavapaaehtoistoiminta.

OLKA-vapaaehtoiset perehdytetään tehtävään ja he voivat toimia sairaalassa sairaalaoppaina, juttukavereina, esiintyjinä, pelikavereina sekä vertaistukijoina. Vapaaehtoiset voivat auttaa löytämään perille sairaalassa ja jakavat tietoa potilasjärjestöjen tarjoamasta tuesta.

 

OLKA-toimintaan kuuluu kolme osa-aluetta

  • OIVA-tietopalvelu, jossa potilas ja hänen läheisensä saavat tietoa potilasyhdistyksistä, ja niiden tarjoamasta tuesta. OIVA-tietopalvelu toimii OLKA-pisteellä, mistä potilas ja hänen läheisensä voivat saada tietoa potilasyhdistyksistä.
  • TOIVO-vertaistukipalvelu, jossa tehtävään koulutettu vertaistukija on kokenut saman sairauden, ja osaa omaan kokemukseensa perustuen tukea sairastunutta.
  • Vapaaehtoinen ILONA-palvelu, jossa koulutetut vapaaehtoiset toimivat sairaalassa muun muassa sairaalaoppaana, juttukaverina, leikkikaverina ja esiintyjänä.

 

Tietoa sairaalan hoitohenkilökunnalle
OLKA antaa myös terveydenhuoltoalan ammattilaisille tietoa vertaistuesta ja potilasjärjestöistä työn tueksi potilaan ohjaamiseen ja tukemiseen. Sairaalan omat yksiköt voivat pitää OLKA-pisteellä teemapäiviä tai muita infoja.

OLKA® Lahti on LINK Lahden järjestökeskus ry:n ja Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteistä toimintaa. Toimintaa rahoittaa STEA Veikkauksen varoilla ja hallinnoi LINK Lahden järjestökeskus ry vuosina 2020-2022.

 

Lisätietoa:
Sairaalan yhdyshenkilöt:
Senja Kuiri, senja.kuiri@phhyky.fi
Päivi Alinen, paivi.alinen@phhyky.fi

OLKA työntekijät:
Kirsi Hyväri, OLKA koordinaattori, p. 050 544 4330
Heidi Kirkonpelto, Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, p. 050 382 2333
olka@lahdenlink.fi

OLKA Lahden verkkosivut

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös OLKA® Lahden Facebook-sivulla.

Miten OLKA tukee? Katso video

Sivu päivitetty: 26.10.2020