Tulossa leikkaukseen

Päiväkirurgia ja keskusleikkausosasto tarjoavat leikkaus- ja anestesiatoiminnan palveluja Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Silmätauteihin liittyvät toimenpiteet tehdään Silmäklinikalla.

Leikkaukseen pääsy edellyttää lääkärin lähetettä ei-kiireellisessä hoidossa. Lääkäri määrittelee leikkauksen ajankohdan kiireellisyyden mukaan.

  • Kun leikkaukset tehdään leikona, potilaat tulevat leikkauspäivän aamuna leikkaukseen kotoa.
  • Kun leikkauspotilas kotiutuu leikkauspäivän aikana, on leikkaus tehty päiväkirurgisesti. Päiväkirurgiassa on myös herko-toimintaa eli osa potilaista yöpyy päiväkirurgian heräämössä ja he kotiutuvat seuraavana aamuna kello 10 mennessä.
  • Leikkauksen jälkeinen valvonta tapahtuu heräämössä. Heräämössä oloajan pituuteen vaikuttavat tehty toimenpide ja käytetty anestesiamuoto.
  • Ei-päiväkirurgisten potilaiden jatkohoito tapahtuu heräämövaiheen jälkeen vuodeosastoilla.
  • Osa leikkauksista tehdään päivystysluonteisesti. Päivystysleikkaustoiminta on keskitetty keskusleikkausosastolle.
Yhteistyöllä hyvään lopputulokseen

Leikkauspotilaan hyvä hoito saavutetaan onnistuneen moniammatillisen yhteistyön tuloksena.

Valmisteleva sairaanhoitaja haastattelee leiko- ja päiväkirurgiset potilaat 1–2 viikkoa ennen toimenpidettä joko puhelimitse tai potilaskäynnillä sairaalassa.

Leikkaussalissa työskentelee 3 sairaanhoitajaa ja 2 lääkäriä. Leikkaukset tehdään nukutuksessa tai puudutuksessa. Anestesiasairaanhoitaja ja anestesialääkäri huolehtivat anestesiaan liittyvistä tehtävistä. Leikkaavan lääkärin kanssa leikkausalueella työskentelevä sairaanhoitaja huolehtii leikkausvälineistöstä ja -ympäristöstä yhdessä valvovan sairaanhoitaja kanssa.

Heräämössä potilaan vointia tarkkailee anestesiasairaanhoitaja yhteistyössä anestesialääkärin kanssa.

Olemme tehneet ohjeita leikkauspotilaalle. Ohjeiden tavoitteena on antaa riittävät tiedot leikkaukseen valmistautumiseen ja toipumiseen. Ohjeita noudattamalla potilas voi omalta osaltaan vaikuttaa hoitonsa turvalliseen toteutumiseen.

Sivu päivitetty: 22.4.2021