Päiväkirurgia

Päiväkirurgian yksikössä tehdään vuosittain noin 5 000 toimenpidettä. Osastolla on kahdeksan leikkaussalia, yksi hammastoimenpidehuone, lasten ja aikuisten heräämöt sekä tarvittavat hoidonvaraus-, tutkimus- ja esivalmistelutilat. Osastolla on myös oma tila fysioterapialle.

Päiväkirurginen potilas tulee hoitoon ja kotiutuu samana päivänä. Toimenpide tehdään nukutuksessa tai puudutuksessa. Päiväkirurgiseen toimenpiteeseen on hyvä varata koko päivä.

Toiminnassa korostuu ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeinen hyvä potilaan ohjaus, joka on edellytyksenä päiväkirurgian onnistumiselle. Toimenpidettä edeltävä ohjaus tehdään puhelimitse tai sinut kutsutaan ohjauskäynnille päiväkirurgiaan. Sinulta kysytään vointiin ja mahdollisiin sairauksiin liittyviä asioita (esim. lääkitys).

Hoitosi suunnittelu edellyttää, että meillä on ajan tasalla olevat terveystietosi. Potilaan vastuulla on huolehtia siitä, että häntä koskevat terveystiedot ovat käytettävissä. Jos et ole täyttänyt sähköistä esitietolomaketta, niin ole hyvä ja kirjaudu viimeistään viikkoa ennen vastaanottoaikaasi internetin Hyvis-sivulle.

Jos sähköisen lomakkeen täyttäminen on sinulle mahdotonta, niin soita päiväkirurgian toimistosihteerille, joka antaa lisätietoa, puhelinnumero 03 819 4711.

Sinulla tulee olla toimenpidepäivänä kotiin lähtiessäsi aikuinen henkilö, joka hakee sinut sairaalasta ja on kanssasi illan ja yön. Mikäli et voi tätä järjestää, kerro se ennakkohaastattelussa.

Sivu päivitetty: 22.4.2021