Kivunhoito leikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeisen kivun hoito on tärkeä osa leikkauspotilaan kokonaishoitoa. Hyvä kivun hoito edistää leikkauksesta toipumista, vähentää haitallisia stressivasteita ja estää kivun pitkittymistä.

Leikkauksen jälkeinen kipu johtuu leikkauksen aiheuttamasta kudosvauriosta ja on yleensä lyhytkestoista. Paranemisen myötä kipu lievittyy ja kipulääkitystä voidaan asteittain vähentää.

Kivun kokeminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat kulttuuriset, sosiaaliset ja psykologiset tekijät, kuten esimerkiksi stressi, pelko ja ahdistuneisuus. Samanlaisen leikkauksen jälkeen kokemus kivusta voi olla hyvin erilainen eri ihmisillä.

Leikkauksen jälkeinen kivun hoito suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden tuleva toimenpide, allergiat, lääkitykset ja muut sairaudet. Kivun hoitoon käytetään useampia eri tavoin vaikuttavia lääkkeitä, puudutuksia ja tarvittaessa kivun hoidon erikoistekniikoita.

Ennen leikkausta sinulle kerrotaan kivun arvioinnista ja erilaisista menetelmistä lievittää leikkauksen jälkeistä kipua.

Kivun arviointi
  • Kivun kokeminen on yksilöllistä ja siksi olet itse paras kipunne arvioija.
  • Kivun voimakkuuden arviointi on lähtökohta kivun hoidon onnistumiselle.
  • Kipua arvioidaan levossa ja liikkeessä ja kipulääkkeen annon jälkeen.
  • Kivun arvioinnin tulee olla säännöllistä.

Kivun arviointiin käytetään esimerkiksi seuraavia kipumittareita ja asteikkoja:

Numeroasteikko 0–10, jolloin 0=ei kipua, 10=pahin mahdollinen kipu. Numero kertoo kivun voimakkuuden.

Sanallinen asteikko, jolloin kerrotaan, mikä määritelmä kuvaa kipua parhaiten:

Ei kipua – lievä kipu – kohtalainen kipu – kova kipu – sietämätön kipu.

Kuvallinen asteikko – kipukiila, kasvoasteikko

Kipukiila, jossa vasen reuna kuvaa kivutonta tilannetta ja oikea reuna pahinta mahdollista kipua.

Kivunhoito

Kasvoasteikko jossa valitaan kivun voimakkuuteen parhaiten sopivan kasvojen ilme.

Kivunhoito2

Kivun hoitomenetelmiä

Leikkauksen jälkeistä kipua hoidetaan yksilöllisesti eri menetelmillä ja lääkkeillä. Yhdistämällä eri tavoin vaikuttavia lääkkeitä saavutetaan usein parempi kivun lievitys ja vähemmän haittavaikutuksia.

Kipulääkitystarve riippuu leikkaustyypistä ja yksilöllisestä kipukokemuksesta. Aiemmat kokemukset kipulääkkeistä ja leikkauksen jälkeisestä kivunhoidosta on tärkeä kertoa hoitavalle anestesialääkärille.

Lääkkeettömiä kivun hoitokeinoja ovat esimerkiksi asentohoito ja kylmäpakkauksen käyttö; näin voidaan vähentää leikkausalueen turvotusta ja kipua esimerkiksi polvileikkauksen jälkeen.

Parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet ovat leikkauksen jälkeisen kivunhoidon peruslääkkeitä. Säännöllisesti käytettynä ne vähentävät kipua ja tulehduskipulääkkeet vähentävät myös kudosturvotusta. Niitä voidaan käyttää yhtä aikaa ja tarvittaessa yhdistää muihin kivun hoitomenetelmiin. Tulehduskipulääkkeet eivät sovi potilaille, joilla on allergia näille lääkeaineille, munuaisten tai maksan vajaatoiminta, vaikea sydämen vajaatoiminta tai verenkiertohäiriö.

Opioidit ovat vahvoja kipulääkkeitä, jotka vaikuttavat keskushermoston kautta morfiinin tavoin. Opioideja käytetään yleisesti leikkauskivun hoidossa ja ne soveltuvat lähes kaikille potilaille.

Epiduraalinen kivun hoito on tehokas leikkauksen jälkeisen kivun hoitomenetelmä. Epiduraalista kivunhoitoa käytetään tietyissä suurissa leikkauksissa, jotka kohdistuvat rintakehän, vatsan, lantion tai alaraajojen alueelle ja joiden jälkeen on odotettavissa kohtalaista tai kovaa kipua. Epiduraalinen kivunhoito toteutetaan asettamalla paikallispuudutuksessa neulan avulla ohut muovikatetri selässä olevaan epiduraalitilaan. Katetrin laitto vaatii potilaalta mm. selän pyöristämistä ja onnistuu parhaiten hyvällä yhteistyöllä.

Potilaan käyttämä kipupumppu eli PCA-kipulääkeannostelija (PCA=Patient Controlled Analgesia) on pieni kannettava laite, johon lääkäri on ohjelmoinut sopivan ja turvallisen kipulääkeannosteluohjelman. Siitä annostellaan itse vahvaa kipulääkettä laitteen painiketta painamalla; lääke menee verenkiertoon laskimokanyylin kautta.

 

Sivu päivitetty: 5.6.2017