Munuaiskeskuksen tiloissa toimivat munuaispoliklinikka, dialyysiosasto, vatsakalvodialyysi- ja kotihemodialyysipoliklinikka.

Munuaispoliklinikka

Munuaispoliklinikalla tapahtuu munuaissairauksien diagnostisointi, polikliininen hoito ja seuranta. Lievempiä munuaissairauksia seurataan yhteistyössä avoterveydenhuollon kanssa. Erityisesti munuaisten kroonisen vajaatoiminnan konservatiivinen hoito sekä dialyysihoitoon valmistautuminen ja munuaisensiirron jälkeinen seuranta kuuluvat munuaispoliklinikalle

Dialyysiosasto

Dialyysiosasto huolehtii Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueen kroonisesta ja akuutista keinomunuaishoidosta. Osastolla voidaan samanaikaisesti hoitaa 28 hemodialyysipotilasta. Lisäksi dialyysiosastolla tehdään plasmanvaihtoja neurologisille, hematologisille ja nefrologisille potilaille. Osallistumme myös hemoperfuusiohoitojen toteutukseen teho-osastolla.

Vatsakalvo- ja kotihemodialyysipoliklinikka

Vatsakalvo- ja kotihemodialyysipoliklinikalla koulutetaan potilaat omatoimiseen kotona tehtävään dialyysiin sekä toteutetaan heidän polikliininen seuranta.

Sivu päivitetty: 13.7.2020