Lasten ja nuorten neurologian yksikkö

Lasten ja nuorten neurologian yksikössä tutkitaan ja hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä suunnitellaan kuntoutusta yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

Tyypillisiä tutkittavia ja hoidettavia sairauksia ovat aivoperäiset kohtausoireet, vaikeat päänsäryt, puheen ja kielenkehityksen häiriöt, oppimisen vaikeudet, tarkkaavuuden ongelmat, kehitysviivästymät, liikuntavammat ja lihassairaudet.

Monien kohdalla hoito on pitkäaikaista. Neurologisen tutkimuksen ohella korostuu kuntoutustutkimus.

Osastolla ja poliklinikalla toimivat moniammatilliset työryhmät.  Niihin kuuluvat lääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi fysio-, toiminta- ja puheterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi, kuntoutusohjaaja ja osastonsihteeri

Lasten tutkimus ja hoito tapahtuu joko poliklinikalla tai osastolla. Tutkiva työryhmä kootaan lapsen ja perheen sen hetkisen tarpeen mukaisesti ja tavoitteet laaditaan yksilöllisesti.

Sivu päivitetty: 13.7.2020