Lastentautien poliklinikka ja Päiväosasto

Lastentautien poliklinikka on pediatrian eri erikoisalojen ja lastenkirurgian ajanvarauspoliklinikka. Päiväosastolla hoidetaan ajanvarauksella erityistä seurantaa vaativia tutkimuksia ja lääkehoitoja tarvitsevia lapsipotilaita ja tehdään pieniä toimenpiteitä.

Lastentautien poliklinikalla hoidetaan pääsääntöisesti 0–16 vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon avohoitopalveluja. Potilaat tulevat pääsääntöisesti Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueelta lääkärin lähetteellä. Poliklinikalla on myös alueellinen koulutus- ja konsultointivastuu (esim. diabetes-, astma- ja allergia- sekä reumapotilaat), ja se tekee tiivistä yhteistyötä alueen perusterveydenhuollon kanssa.

Hoidossa korostuu moniammatillisuus ja perhekeskeisyys. Palvelut pyritään tuottamaan joustavasti ja sujuvasti sekä perheen että organisaation kannalta taloudellisesti ja tehokkaasti. Toimintatavoissa pyritään noudattamaan näyttöön perustuvia käytäntöjä.

Toiminta on laaja-alaista, sillä se kattaa lastentautien kaikki erikoisalat ja alueen kaikki palveluja tarvitsevat lapsiperheet.

 

 

Sivu päivitetty: 24.8.2021