Vastaanotot

Lastentautien poliklinikalla on useita erikoislääkäreiden ja hoitajien vastaanottoja.

Anoreksiapoliklinikka

Anoreksiapoliklinikalla hoidetaan erilaisia syömishäiriöitä sairastavia lapsia ja nuoria (anoreksia, bulimia, epätyypilliset syömishäiriöt). Poliklinikalla keskitytään somaattisen tilan seurantaan. Nuorella on usein hoitokontakti myös nuorisopsykiatrian puolelle sekä ravitsemusterapeutille. Lastenosaston kanssa tehdään yhteistyötä.

Astma- ja allergiapoliklinikka

Astma- ja allergiapoliklinikalla hoidetaan astmaa ja erilaisia allergioita sairastavia lapsia ja nuoria. Poliklinikalla tehdään astmatutkimuksia, joista osa suoritetaan sairaalan muissa yksiköissä. Lasten ja nuorten siedätyshoito on keskitetty erikoissairaanhoitoon.

Astman ja allergian hoidossa painottuu hoidonohjaus ja seuranta. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa on tiivistä, ja työnjako perustuu alueelliseen hoidon porrastukseen. Työryhmään kuuluvat astmahoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja ja sosiaalityöntekijä.

Diabetespoliklinikka

Diabetespoliklinikalla hoidetaan nuoruustyypin diabetesta sairastavia lapsia ja nuoria.

Diabetespoliklinikan toiminnassa olennaisinta on pitkäjänteinen hoidonohjaus ja -seuranta. Hoitotasapainon lisäksi seurataan lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä. Ohjattavina ovat lapsi/nuori ja hänen perheensä.

Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat lääkäri, ravitsemusterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja/diabeteshoitaja sekä kuntoutusohjaaja. Diabeteshoitaja on yhteydessä avoterveydenhuoltoon ja lapsen muuhun hoitoympäristöön, kuten kouluun ja päiväkotiin.

Endokrinologinen poliklinikka

Lasten endokrinologisella poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan lapsia ja nuoria, joilla on ongelmia pituuskasvussa ja murrosiän kehityksessä tai joilla on jokin hormonituotantoon liittyvä sairaus (esim. kilpirauhasen vajaatoiminta). Poliklinikalla tehdään tiivistä yhteistyötä TAYS:n kanssa.

Gastroenterologian poliklinikka

Lasten gastroenterologian poliklinikalla hoidetaan lapsia ja nuoria, joilla on jokin ruuansulatuselimistön sairaus. Potilaalla voi olla esim. keliakia, pitkäaikainen vaikea ummetus, GER (gastroesofageaalinen reflux), sappiteiden sairauksia tai IBD eli tulehduksellinen suolistosairaus (Crohnin tauti tai Colitis ulcerosa).

Sairauden oireista riippuen lapsille tehdään erilaisia tutkimuksia: gastroskopia, kolonoskopia, ruokatorven ph-mittaus, MRI-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset. Erilaiset verikokeet ja ulostenäytteet kuuluvat perustutkimuksiin.

Hematologian poliklinikka

Hematologian poliklinikalla hoidetaan syöpää ja erilaisia veritauteja sairastavia lapsia ja nuoria. Hematologian poliklinikka toimii tiiviissä yhteistyössä lastenosaston ja yliopistosairaaloiden TAYS ja HUS kanssa.

Nefrologian poliklinikka

Lasten munuaissairauksien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan lapsia ja nuoria, joilla on munuaisiin ja virtsaelimiin liittyviä sairauksia. Tyypillisiä tällaisia sairauksia ovat esim. nefroottinen syndrooma, munuaistulehdus, verivirtsaisuus, suomalaistyyppinen synnynnäinen nefroosi sekä synnynnäinen munuaisvika.

Poliklinikalla tehdään tiivistä yhteistyötä TAYS:n lasten nefrologian poliklinikan kanssa. Erilaiset virtsatutkimukset ja verenpaineen seuranta ovat tärkeä osa hoitoa.

Reumapoliklinikka

Lastenreumapoliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan lapsia ja nuoria, joilla on tulehduksellinen reumasairaus, sidekudossairaus tai tuki- ja liikuntaelinongelmia. Lisäksi poliklinikallamme toimii nuorten kipukuntoutus.

Lastenreuman hoito on moniammatillista tiimityötä. Tiimiin kuuluu sairaanhoitaja, lastenreumatologi, fysioterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja. Lisäksi hoitotiimiin kuuluu silmälääkäri, ravitsemussuunnittelija, toimintaterapeutti ja jalkaterapeutti.

Lastenreumapoliklinikka tekee tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon, kuntoutuksen palveluntuottajien ja lapsen arkiympäristön kanssa.

Sydänpoliklinikka

Lasten sydänpoliklinikalla seurataan ja hoidetaan synnynnäisiä tai syntymän jälkeen ilmeneviä rakenteellisia lasten ja nuorten sydänvikoja. Sydänvika voi tilanteen mukaan vaatia leikkausta tai muuta seurantaa.

Etukäteen tai vastaanoton jälkeen tehtäviä tutkimuksia on esimerkiksi: ekg, holter, sydämen oikovirtauksen gammakuvaus, oire-ekg (zenicor). Lisäksi tehdään verikokeita ja röntgentutkimuksia.

Vastasyntyneiden kehitysseurannan poliklinikka

Vastasyntyneiden poliklinikalla seurataan ennenaikaisesti syntyneiden lasten motoriikkaa sekä syntymän yhteydessä olleiden ongelmien mahdollisia vaikutuksia motoriseen kehitykseen.

Vastaanotolla lapsen tutkivat yhdessä lääkäri ja fysioterapeutti. Seurannassa voi olla poliklinikalla noin vuoden ikään saakka, ja tarpeen mukaan seuranta siirretään lasten neurologian poliklinikalle tai neuvolaan.

Ylipainopoliklinikka

Ylipainopoliklinikalla hoidetaan vaikeasta ylipainosta kärsiviä lapsia ja heidän perheitään. Perheet ohjautuvat poliklinikalle perusterveydenhuollosta lähetteellä. Työskentely kestää noin puolen vuoden ajan, jonka jälkeen seuranta jatkuu perusterveydenhuollossa.

Työryhmään kuuluvat lääkäri, hoitaja, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti ja psykologi.

Sivu päivitetty: 16.5.2016