Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivisessa yksikössä hoidetaan parantumattomasti sairaita potilaita, joiden oireita pyritään aktiivisesti lievittämään sekä elämänlaatua ylläpitämään. Hoidollisina keinoina mm. lääkehoito, psykososiaalinen tuki sekä oireita helpottavat toimenpiteet.

Potilaan hoito suunnitellaan yhdessä potilaan ja läheisten kanssa, tarvittaessa käytetään muiden ammattiryhmien asiantuntijuutta. Yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä muiden erikoisalojen sekä perusterveydenhuollon kanssa. Poliklinikkatoiminnan lisäksi tehdään osastokonsultaatioita kaikille osastoille.

Sivu päivitetty: 13.7.2020