Lastenpsykiatrian yksikkö

Lastenpsykiatrian yksikön palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Lastenpsykiatrian poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä, lukuun ottamatta raskaana olevia ja alle 1-vuotiaita, joiden kohdalla riittää neuvolan työntekijän tekemä lähete. Lastenpsykiatriset tutkimukset, hoito ja kuntoutus toteutetaan lastenpsykiatrian poliklinikalla sekä lapsen kasvuympäristössä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti lapsen perheen sekä verkostojen kanssa (päiväkodit, koulu, lastensuojelu). Osa palveluista toteutetaan ostopalveluina.

Lastenpsykiatrian yksikössä toimii kuusi poliklinikkatiimiä:

Pikkulapsitiimi

Pikkulapsitiimi hoitaa alle 4-vuotiaiden, erityisesti varhaisen vuorovaikutuksen vaikeatasoisia ongelmia. Työskentely voi käynnistyä jo raskausaikana kiintymyssuhteen kehittymisen tukemiseksi. Moniammatillinen tiimi tekee myös varhaisen vaiheen psykoterapeuttista hoitoa ja Theraplay-hoitoa, tutkii vuorovaikutusta standardoiduin menetelmin sekä tekee pienten lasten tunne-elämän tutkimuksia.

4-9 vuotiaiden ja 10-12 vuotiaiden tiimit

Moniammatillisten tiimien tuottamat tutkimus- ja hoitoprosessit toteutuvat potilaan kasvuympäristössä ja sairaalan poliklinikalla. Tutkimusprosesseissa keskeisenä ovat laaja-alainen perhetason tutkimus ja lapsen yksilötutkimukset. Tutkimusten tavoitteena on laatia lastenpsykiatrinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä lapsen kasvuympäristön verkoston kanssa. Tiimit tekevät myös tuki- ja ohjauskäyntejä, terapiaa ja vuorovaikutushavainnointeja.

Konsultaatio-, terapia- ja kuntoutustiimi (KTK-tiimi)

KTK-tiimi tuottaa, seuraa ja organisoi kuntoutusta ja terapioita käytännön tasolla. KTK-tiimi antaa neuropsykiatrista ensitietoa, määräaikaista kuntoutusohjausta ja neuropsykiatrista valmennusta erityisen vaikeasti oireileville potilaille. KTK-tiimi antaa asiantuntijakonsultaatiota perusterveydenhuoltoon ja päiväkotiin/kouluun konsultaatiolähetteen perusteella.

Koulupoliklinikka

Koulupoliklinikka tukee lastenpsykiatrisia potilaita, joilla ongelmat keskittyvät kouluun. Toiminta toteutetaan lapsen omassa koulussa, kotona ja poliklinikalla tiiviinä, moniammatillisena verkostoyhteistyönä. Toiminta sisältää myös konsultaatioita sekä tuki- ja ohjauskäyntejä. Koulupoliklinikka tuottaa hoidollista tukea sairaalakoulun lastenpsykiatrian potilaille.

Akuuttipoliklinikka

Akuuttipoliklinikka tarjoaa lastenpsykiatrisia, hyvin strukturoituja nopean toiminnan moniammatillisia palveluita. Tiimi tuottaa akuuttiarviointi- ja hoitojaksoja sekä tarjoaa akuuttiarviointia myös yksikössä jo hoidossa oleville potilaille. Akuuttihoitojakso sisältää päivittäisiä tapaamisia lapsen ja perheen kanssa lapsen kasvuympäristössä tai sairaalan poliklinikalla.

Sivu päivitetty: 22.8.2017